Gjev pris til LundinSeveral successful years have resulted in prestigous awards. This is from NPFs Exploration Revived Award 2015. From left: Halvor Jahre, Erik Hammer, Mona Kjølseth, Else Grandal, Vigdis Løvø, Kjersti Grue, Håvard Buran, Rolando di Primio og Hans Chr. Rønnevik. Med i teamet, men ikke til stede da bildet ble tatt, er også Harald Brunstad, Mike Charnock, Andy Clark, Anita Hansen, Terje Kollien, Trond Kristensen, Jan Erik Lie, Jon Halvard Pedersen og Ingar Trondsen.

Gjev pris til Lundin

Funnene av Gohta og Alta i Barentshavet, samt evnen til nytenkning, var avgjørende for at Lundin Norway vant NPFs Exploration Revived Award.

“Challenge the truth”. Ordene tilhører Harald Brunstad i Lundin Norway som i sitt foredrag på konferansen Exploration Revived i Bergen i denne uken fortalte historien bak oljefunnene i prospektene Gohta (GEO 07/2013; «Gamle ideer – ny teknologi») og Alta. For det Lundin gjorde i forkant av disse funnene var nettopp å utfordre etablerte sannheter.
På denne samme konferansen fikk Lundin Norway prisen Exploration Revived Award som deles ut annethvert år.
I begrunnelsen sa komiteens formann at prisen gikk til Lundin på grunn av 1) det selskapet har oppnådd gjennom 2013 og 2014, 2) utviklingen av de geologiske modellene som lå til grunn for funnene av Gohta og Alta, 3) aktiv leting og funn av tilleggsressurser på Utsirahøyden (Luno II), og 4) utviklingen av modeller og borbare prospekter gjennom integrasjon av innovativ tenkning og sunn fornuft, i kombinasjon med bruk av alle typer data og teknologi – på alle skalaer, fulgt opp av en klar vilje til å teste prospekter og letemodeller med boring.
Under sitt foredrag på konferansen dagen etter utdelingen presiserte letesjef Hans Chr. Rønnevik betydningen av team-arbeid, samt å dra «nerdene» med i teamet – hver eneste dag. Derfor var han raus nok til å dra med seg opp på scenen de i teamet som var til stede på konferansen da prisen ble utdelt (se bildet).
Det var juryens formann Tore Berg, Capricorn Norge, som overrakte prisen til Hans Chr. Rønnevik på vegne av Lundin. Komiteen bestod forøvrig av Sissel H. Eriksen, Oljedirektoratet, Vigdis Wiik Jacobsen, Silje Fekjar Nilsson, Statoil og Snorre Olaussen, UNIS.
Juryen hadde ellers nominert Faroe Petroleum for funnene Snilehorn og Pil/Bue, Idemitsu for funnene Wisting, Hanssen og Alta i Barentshavet, OMV for funnene Wisting og Hanssen, samt for å pushe den juraiske letemodellen i denne delen av Barentshavet og VNG for funnene Pil og Bue i Norskehavet. Juryen var enstemmig i sitt valg av Lundin.
Exploration Revived Award ble første gang delt ut i 2007, og prisen tildeles en person eller et team som har utmerket seg med geologisk nytenkning eller utvikling av ny teknologi. Kandidater til prisen nomineres av letemiljøet i Norge, og prisvinneren velges av Exploration Revived Award Committee. Tidligere vinnere er Norsk Hydro (2007), Lundin (2009), Wintershall (2011) og Statoil (2013).

Exploration Revived Award
The intention behind this award is to stimulate the exploration on the Norwegian shelf. The award will be given to groups or companies who, over the preceding two years, have contributed to moving exploration of the shelf forward by: Testing new play concepts and/or exploration models, testing high risk/high potential targets, exploring for upside potential in producing fields, reducing exploration risk by developing and/or applying new techniques, any other combination of ideas, technology and risk taking resulting in revived exploration or production.

 

X