Endelig et funn! Equinor og partnerne OMV og Petoro har gjort et oljefunn i letebrønnen Sputnik i Barentshavet.

Endelig et funn!

Equinor har påvist opp mot 60-70 millioner fat olje i trias sandsteiner i prospektet Sputnik i Barentshavet.

7324/6-1 (Sputnik) er boret rett vest for Gemini Nord (Nytt, lite funn i Barentshavet) som ikke ble regnet som kommersielt da det ble funnet.

Equinor har påvist olje i fluviale sandsteiner av trias alder (Snaddformasjonen).

Brønn 7324/6-1 traff på et om lag 60 meter sandsteinslag med dårlig reservoarkvalitet i øvre del av Snaddformasjonen. Reservoaret er vannførende med spor av olje. Reservoaret er på samme stratigrafiske nivå som der det ble påvist olje i brønn 7325/4-1 (Gemini Nord), skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

– Vi er oppmuntret av dette resultatet, som bekrefter at det finnes olje nord for Wisting-funnet, der Equinor har sikret seg en sterk posisjon, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør på norsk og britisk sokkel, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør på norsk og britisk sokkel.

– Geologien i Barentshavet er kompleks, og det gjenstår fremdeles arbeid for å fastslå om funnet er drivverdig. Men dette funnet viser at det kaster av seg å være tålmodig og bruke læring fra tidligere brønnresultater, sier Ashton.

Sputnik-brønnen, som er andre brønn i PL855, har påvist olje i et stort kanalsystem, ifølge Equinor.

I midtre del av Snaddformasjonen traff brønnen på en om lag 15 meter oljekolonne med dårlig reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten er påtruffet i brønnen på 1354 meter dyp. Dette reservoaret er på tilsvarende stratigrafisk nivå som gassfunnet 7324/3-1 (Intrepid Eagle; «Mer gass i Barentshavet«).

I nedre del av Snaddformasjonen ble det påtruffet et 45 meter vannførende sandsteinslag med dårlig reservoarkvalitet. I Støformasjonen ble det påtruffet om lag 20 meter vannførende sandstein med god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 20 og 65 millioner fat olje.

I 2017 førte Equinors Gemini Nord-brønn til et lite, ikke drivverdig oljefunn i reservoar-kanalsystemet innenfor PL855-lisensen. I 2018 var et større kanalkompleks målet for Intrepid Eagle-brønnen i nabo-lisensen PL615. Brønnen påviste en gasskolonne på 200 meter, men ingen olje. Sputnik-brønnen, som er andre brønn i PL855, har påvist olje i et stort kanalsystem.

X