Nytt, lite funn i Barentshavet

Nytt, lite funn i Barentshavet

Statoil fant både gass og olje i prospektet Gemini Nord. Men volumene er svært små.

Gass- og oljefunnet på prospektet Gemini Nord, 35 km nordøst for Wisting, er skuffende lite. De totale utvinnbare gass- og oljevolumene er anslått til under ti millioner fat o.e. Funnet er derfor ikke kommersielt.
Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø- og Fruholmenformasjonene). Brønn 7325/4-1 påtraff en gasskolonne på 19 meter i Støformasjonen i sandstein med god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakt ble ikke påvist.
Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen). I Snaddformasjonen ble det påvist en oljekolonne på om lag fem meter i en sandstein med dårlig reservoarkvalitet.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Støformasjonen er mellom 0,4 og 1 milliard m3 utvinnbar gass, og funnet i Snaddformasjonen er beregnet til å være 0,1 og 0,3 million m3 utvinnbar olje.
Les hele saken fra Oljedirektoratet.
«Dessverre» fikk dermed EMGS rett i sin prognose «Antar et lite funn«.

X