Fant både olje og gass

Lundin har avgrenset Alta-funnet med to brønner, men Oljedirektoratet kan foreløpig ikke si noe om hvordan de påvirker ressursestimatene.

Funnet av Alta var det suverent største på norsk sokkel i 2014 med utvinnbare reserver som kan overstige 300 millioner fat olje og 100 millioner fat o.e. med gass. Oljen ligger i kalkstein tilhørende den permiske Gipsdalengruppen. Forekomsten ligger like ved  funnet Gohta som ble gjort i 2013 (GEO 07/2013; «Gamle ideer – ny teknologi»).
Nå har Lundin boret to avgrensningsbrønner. Den ene (7220/1-3) påviste en 75 meter gasskolonne og øvre del av en oljekolonne i kalksteinsbergarter i Gipsdalengruppen, med god til svært god reservoarkvalitet, mens den andre (7220/11-3A) påtraff en hydrokabonkolonne på 74 meter, hvorav 30 meter gasskolonne og 44 meter oljekolonne i reservoarbergarter med god til dårlig reservoarkvalitet, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
Trykkgradienter fra brønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A viser kommunikasjon med funnbrønnen 7220/11-1.
Etter boring av funnbrønnen 7220/11-1 var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 14 og 50 millioner Sm3 (i beste fall mer enn 300 millioner fat) utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Hva de to siste brønnene betyr for ressursestimatene kommenterer Oljedirektoratet på denne måten: «Ressursestimatet vil bli revurdert basert på de nye dataene.»
«We will likely drill up to two further appraisal wells in 2016 in addition to re-entering the latest appraisal well to perform a production test,» sier Alex Schneiter, COO of Lundin Petroleum.
Lundin Petroleums pressemelding.
 

X