To store funn

To store funn

Det ble kun gjort to olje- og gassfunn av en viss størrelse i fjor. I beste fall ble det likevel påvist mer olje og gass i de 22 funnene enn det vi produserer i løpet av ett år.

– Leteaktiviteten er fortsatt høy på norsk sokkel, fortalte direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet da hun presenterte «Sokkelåret 2014» for pressen i midten av januar.

Det ble påbegynt 56 letebrønner (41 undersøkelsesbrønner («wildcats») og 15 avgrensningsbrønner), og det er det tredje høyeste tallet noensinne. Rekorden er fra 2009 med 65 letebrønner.

Nyland la til at det foreløpig er innmeldt 40 letebrønner for i år. Så til tross for lav oljepris på begynnelsen av året, ser det ikke helsvart ut. En viss nedgang er imidlertid forventet uavhengig av fallet i oljeprisen. Årsaken er at Statoil har avsluttet borekampanjen i Barentshavet (GEO 08/2014; «Ingen suksess i Barentshavet»), samt at Statoil og Lundin har avsluttet avgrensningen av Johan Sverdrup-funnet. Det forventes for øvrig en PUD for dette gigantfunnet tidlig i år.

Bare to store funn

Det ble kun gjort to skikkelige funn i fjor. Til gjengjeld hører disse med blant de 30 største funnene i verden i 2014. Pil i Norskehavet (GEO 08/2014; «A company maker») og Alta i Barentshavet, med henholdsvis VNG Norge og Lundin Norway som operatør, kan øke Norges oljereserver med opp mot 500 millioner fat hvis de mest optimistiske prognosene slår til.

Alta var det suverent største med utvinnbare reserver som kan overstige 300 millioner fat olje og 100 millioner fat o.e. med gass. Oljen ligger i kalkstein tilhørende den permiske Gipsdalengruppen. En avgrensningsbrønn på funnet Gohta som ble gjort i 2013 (GEO 07/2013; «Gamle ideer – ny teknologi») bekreftet de tidligere reserveestimatene på dette funnet.

Pil har potensielt utvinnbare oljereserver på 130 millioner fat samt noe gass. Det fine er at funnet er en «company maker» for operatøren VNG Norge så vel som partnerne Spike Exploration, Rocksource og Faroe Petroleum.

VNG boret også naboprospektet Bue og gjorde et lite funn kloss opp til Pil. Selskapet har i år planlagt flere undersøkelsesbrønner i nærheten, der hensikten er å uteske det totale ressurspotensialet i lisensen.

Ingen av de øvrige 20 funnene har reserver som automatisk løfter dem inn i rekken av utbyggingskandidater. Hanssen (7324/7-2) i Barentshavet har i henhold til de siste beregningene reserver på drøyt 40 millioner fat, i beste fall (det lave anslaget fra Oljedirektoratet er 15 millioner fat).

Statoil har på sin side gjort et gassfunn i Bjørnøybassenget i Barentshavet (Pingvin/7319/12-1; GEO 07/2014; «Pingvinen som halter») som kan ha «utvinnbare» reserver på 125 millioner fat o.e. Det gjenstår imidlertid å se om gassen faktisk kan utvinnes, nettopp fordi funnet ligger i Barentshavet uten nærliggende infrastruktur. Statoil har selv vært negativ, mens partneren North Energy ønsker å opprettholde håpet om at funnet kan være kommersielt.

1600x250 HH 01

Nye funn erstatter produksjonen

Status for fjoråret er at det kan ha blitt påvist opp til 1165 millioner fat o.e (utvinnbart) fra 73 felt. Det meste er olje, og i følge Oljedirektoratet er det høye anslaget 690 millioner fat.

Til sammenligning var produksjonen i fjor 550 millioner fat. Det er derfor en mulighet for at fjorårets leteinnsats har gitt mer tilbake enn det som ble produsert. Nye oljefunn kan altså ha erstattet det vi produserte, men det betinger at de optimistiske anslagene for reservetilveksten slår til. For ordens skyld: Oljedirektoratets lave anslag er 250 millioner fat. Altså bare halvparten av det vi produserte.

Norges eget forbruk av olje er omtrent 88 millioner fat per år, eller omtrent like mye olje som det produseres over hele verden i løpet av én dag.

Totalt ble det altså gjort 22 funn, og Nyland gjorde i sin presentasjon et poeng av at funnraten var omtrent 50 prosent (basert på 41 undersøkelsesbrønner), men dessverre var det en overvekt av tekniske funn, hvorav mange kanskje aldri vil bli satt i produksjon. Det er imidlertid håp for de funnene som er feltnære, noe som gjelder for funnene i Nordsjøen.

Rett etter Oljedirektoratets presentasjon kom Det norske med nyheten om at selskapet setter to små funn i nærheten av Alvheim i produksjon, og det til tross for at de utvinnbare reservene kun er ni millioner fat o.e. Det hadde selvsagt aldri gått om det hadde vært nødvendig med en selvstendig utbygging.

«Det er 79 felt i drift på norsk sokkel i dag. Dette er lønnsomme felt der staten og selskapene tjener penger, og slik vil det fortsatt være, selv om oljeprisen skulle synke ytterligere

Bente Nyland

X