Finner alt (!) for lite

Finner alt (!) for lite

Oljeselskapene har ikke suksess med sine letekampanjer. Også i år kan vi på global basis erfare at det blir produsert mer olje enn det blir funnet.

På global basis var det ikke funnet mer enn drøye fem milliarder fat oljeekvivalenter. Status etter at 9 måneder av 2016 hadde passert var begredelig. Hvis denne trenden fortsetter de neste 3 månedene vil det ikke bli funnet mer enn sju milliarder fat o.e. i 2016, ifølge Rystad Energy.
I så fall vil det bli det – i global sammenheng – bli det dårligste leteåret siden 1940-tallet.
Til sammenligning var forbruket av olje i 2015 i overkant av 33 milliarder fat (91,5 millioner fat per dag). Trenden er altså at vi produserer langt mer enn vi finner. For 2016 kan vi derfor oppleve at «replacment ratio» blir langt under ti prosent.
Også 2014 og 2015, da det ble funnet hhv. 15 og 12 milliarder fat o.e., hadde svært dårlige resultater. I tillegg finner oljeselskapene mer gass en olje. I fjor var for eksempel bare 35 prosent av volumene olje. Vi ser det samme i 2016, der bare 34 prosent av funnvolumene utgjør olje så langt.
Den gode nyheten i dette perspektivet er at Caelus Energy i oktober gjorde et gigantfunn på North Slope i Alaska, vest for Prudhoe Bay. Selskapet skriver i en pressmelding at det kan være et sted mellom seks og ti milliarder fat tilstedeværende olje. Med slike tall er Smith Bay-funnet det aller største de siste årene.

NCS Prospects – The Exploration Strategy Conference
Scandic Forus, Stavanger | 1-2 November
Program Tuesday
Program Wednesday
Register for the conference
Conference Fees

 

X