Fremskritt for Edvard Grieg-satellitter Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. Foto: Lundin Energy Norway

Fremskritt for Edvard Grieg-satellitter

Lundin Energy Norway melder at offshorearbeidet knyttet til feltene Solveig og Rolvsnes går etter planen. Begge feltene skal knyttes til Edvard Grieg-plattformen.

Installasjon av rørledninger og annet havbunnsutstyr for Solveig og Rolvsnes pågår for fullt. Dette er et komplisert puslespill av folk, fartøy og fabrikasjonssteder. Prosjektteamet har gjort smarte grep for å sikre fremdriften.

Dette skriver Lundin Energy Norway i en nyhetssak.

Alle feltene ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, et område som blant annet også huser kjempen Johan Sverdrup.

Solveig ble påvist i 2013, og skal etter planen produsere olje fra sandstein og konglomerat av perm og trias alder. Feltet er under utbygging og skal settes i produksjon neste år.

Rolvsnes-funnet består av et reservoar i oppsprukket forvitret grunnfjell, og Lundin Energy Norway har testprodusert feltet siden 2018 for å bedre forstå blant annet reservoaregenskapene.

Utsirahøyden. Rolvsnes-feltet (grønt) ligger rett syd for Edvard Grieg-feltet. Kart: norskpetroleum.no

Gjennom våren og sommeren skal det foregå installasjonsarbeid for utbyggingen av Solveig-feltet, samt for langtids testproduksjon på Rolvsnes. Begge feltene skal tilknyttes Edvard Grieg-feltet.

-Med så mye folk og leverandører involvert er vi naturligvis sårbare for eventuell smitte eller konsekvenser at koronatiltak i Norge eller andre land. Men vi iverksatte tidlig en rekke tiltak for å redusere denne risikoen, sier Bjørn Johnsen, prosjektleder for utbyggingsprosjektet i Lundin Energy Norway.

-Et viktig grep var å endre rekkefølge på arbeidsoperasjonene slik at vi fikk koblet alle rørledninger til plattformen så raskt som mulig. Skulle det oppstå et smitteproblem om bord på plattformen kan vi da likevel fortsette installasjonene på havbunnen, fortsetter han.

Johnsen påpeker at både produksjonsrør og rørene for gassløft og vanninjeksjon nå er trukket inn på dekket av Edvard Grieg, noe som reduserer risikoen.

-Testproduksjonen fra Rolvsnes er virkelig nybrottsarbeid på norsk sokkel. Om vi lykkes kan dette ta oss til en ny feltutbygging, men også åpne for et større potensial på norsk sokkel. Vi har flere prospekter hvor vi mener reservoaret består av oppsprukket granittisk grunnfjell, har administrerende direktør Kristin Færøvik tidligere uttalt.

LES OGSÅ: Mer olje i basement

Solveig inneholder 58 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, mens Rolvsnes har om lag 41 millioner fat oljeekvivalenter.

X