Mer olje i basement Illustration: Lundin

Mer olje i basement

Lundin har påvist olje i 16/5-8s (Goddo) sør for Edvard Grieg-feltet. Reservoaret består av oppsprukne og forvitrete basement-bergarter.

De foreløpige ressursestimatene for Goddo-funnet ligger på  mellom 1 og 10 millioner fat o.e., men Lundin påpeker at det er et betydelig oppsidepotensial i området.

Ifølge Oljedirektoratet påtraff brønnen en mulig oljekolonne på om lag 20 meter i oppsprukket, forvitret grunnfjell, med dårlig reservoarkvalitet.

Goddo ligger mellom RolvsnesLønnsomt grunnfjell«) og Johan Sverdrup. I forkant hadde Lundin håp om å finne oppunder 50 millioner fat utvinnbar olje (112 MMboe «gross unrisked prospective resources»).

«Trykkdata viser at funnet ikke er trykk-kommunikasjon med oljefunnet 16/1-12 (Rolvsnes). Rettighetshaverne vurderer at det fins et ytterligere oppside-potensiale i tillatelsens område og videre avgrensning av funnet vil bli vurdert etter gjennomføringen av den planlagte langtidstesten på oljefunnet 16/1-12 (Rolvsnes),» skriver Oljedirektoratet.

Brønn 16/5-7, som ble boret av Equinor tidligere i år, ligger i den østlige delen av Goddo-prospektet. Om denne brønnen skriver Oljedirektoratet følgende: «Brønnen ble boret om lag 110 meter inn i grunnfjell, hvorav 77 meter med forvitret og oppsprukket grunnfjell med dårlige til moderate reservoaregenskaper. I den øvre delen av grunnfjellet traff brønnen på spor av olje i en sone på om lag 19 meter». Oljedirektoratet ville heller ikke si noe om «oljen er produserbar eller bare residuell».

Goddo-prospektet har nå blitt boret av både Lundin og Equinor. Resultatene ser ut til å være litt dårligere enn forventet. Illustrasjon: Lundin

 

X