Hardt ut mot klimameldingenOla Borten Moe. Foto: Halfdan Carstens

Hardt ut mot klimameldingen

For å vite hvor vi skal ta fremtidens energi fra trenger vi en energimelding i tillegg til klimameldingen.

For å vite hvor vi skal ta fremtidens energi fra trenger vi en energimelding i tillegg til klimameldingen.

«Bort med industri og verdiskaping – i fremtiden skal vi leve av import, avgifter, subsidier og overføringer fra oljefondet. Slik vurderer jeg konsekvensene av klimameldingen  Regjeringen nylig la frem.»

Helhetlig plan for å nå klimamålet.

Dette skriver tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe i et innlegg i nordnorskdebatt.no.

Moe mener at det stikk i strid med regjeringens egen utredningsinstruks ikke finnes vurderinger av kostnader, fordelingseffekter, alternativer og utslag for konkurransekraften.

Moe viser til historien om norsk vannkraft hvor Norge har dratt nytte av naturgitte fordeler til å bygge industri og kompetanse.

«Tilgang på rimelig og stabil energi er fremdeles en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og utvikling over hele verden. I Norge har det vært vårt største fortrinn.»

«Kortversjonen av klimameldingen er at all energi skal bli dyrere i Norge: Direkte gjennom økte avgifter og indirekte gjennom økt konkurranse om strømmen. Alle næringer og forbrukere vil derfor oppleve økte energipriser i tillegg til store kostnader for å redusere bruk av fossile energikilder. Avstandsulemper og transportkostnader vil øke, kostnadene for alt fra datalagring til drift av sjarken likeså. I tillegg vil vår kraftkrevende industri oppleve at deres viktigste konkurransefortrinn vil fordufte som dugg for solen i takt med at energiprisene går opp i Norge og Europa, men ingen andre steder.»

Den tidligere statsråden trekker frem Kinas utvikling gjennom 30 år. Landet har blitt en økonomisk stormakt gjennom å produsere billige varer som vesten kjøper. Energiforbruket har som konsekvens eksplodert. Så mens Norge forsterker Norges utslippskutt «har Kina meldt inn at de skal ØKE sine utslipp med 40% innen 2030».

Den norske omleggingen vil kreve mye mer strøm, påpeker Moe, men savner at Regjeringen forteller oss hvor denne skal komme fra, spesielt siden både ny vannkraft og vindkraft er svært kontroversielt. [se også Grønnmalingen flasser av]

Ola Borten Moe vil derfor ha en energimelding i tillegg til klimameldingen,

Med dyrere energi vil Norge som nasjon tape. «Kraftkrevende industri og produksjonsbedrifter vil tape. Disse aktivitetene vil flyttes til Asia, Russland og de arabiske landene, med økte globale utslipp og en sterkt svekket handelsbalanse som resultat».

X