Høy aktivitet på sokkelen

Høy aktivitet på sokkelen

I år forventer NPD at det bores rundt 30 letebrønner på norsk sokkel, mot 55 i gjennomsnitt de siste årene. Likevel anses aktiviteten som høy.

De sju største vestlige oljeselskapene, inkludert ExxonMobil, Statoil og Shell, klarte bare å erstatte 75 prosent av den oljen og gassen de produserte i 2015 med nye reserver påvist av leting, skrev Wall Street Journal forleden dag.

Les også «Oljegigantene kutter leting«

Men hva med norsk sokkel?

Offshore.no sin oversikt viser at selskapene allerede har søkt myndighetene om tillatelse til 19 brønner, som kommer i tillegg til seks brønner som allerede er avsluttet i årets tre første måneder.

Les hele saken og se brønn-montasjen på sysla.no

X