Ingen plan for alternativ energiløsningKraftverket i Longyearbyen. Foto: Halfdan Carstens

Ingen plan for alternativ energiløsning

Kollapsen av Gruve 7 på Svalbard viser hvor sårbart energisystemet er for klimaendringer og viktigheten av å få på plass en permanent løsning for energiforsyning, skriver High North News.

I juli ble Store Norske Gruve 7 nedstengt etter at det ble oppdaget en større vanninnstrømming. Det antas at vanninnstrømmingen skyldes de uvanlig høyere temperaturene Svalbard opplevde i sommer.

Til tross for at Store Norske har gitt signaler om at produksjonen kan gjenopptas i oktober, viser hendelsen hvor sårbar energiforsyningen til Longyearbyen kan være.

Gruve 7 er den eneste aktive gruven ved Longyearbyen og forsyner det lokale kraftverket med kull. Kraftverket genererer elektrisitet og varme til Longyearbyens innbyggere.

Nettavisen High North News skriver i en nyhetssak 20. august at det ikke foreligger en klar plan for videre energiforsyning om produksjonen fra Gruve 7 skulle bli forsinket.

Det er riktignok vedtatt at et nytt energisystem skal bygges, men en konkret plan er så langt ikke kommunisert av Olje- og energidepartementet (OED), skriver nettavisen videre.

– Når det gjelder denne saken er det fortsatt interne prosesser og vil være det en god stund fremover. Vi har tidligere fått vurdert ulike alternativ. Vi har nylig fått utført en tilstandsvurdering av kraftverket, som gir viktige innspill til videre arbeid med ny energiforsyning. Det arbeides nå i OED med flere sider av saken, med bistand fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier Peder Qvale til highnorthnews.com.

Qvale sier videre at en ny energiløsning må være sikker, bærekraftig, kostnadseffektiv og realistisk, samt gjennomførbar innenfor det tidsperspektiv som dagens energiverk legger for gjennomføring.

Det lokale energiverket, som ble bygget i 1982, skal etter planen driftes til 2038. Beregnede driftsutgifter frem til da er 1,8 milliarder kroner. Men leder i Longyearbyen lokalstyre Arild Olsen ønsker en utfasing før dette.

Han påpeker til High North News at kraftverket er gammelt og kostbart, og ønsker en overgang til diesel som han mener er en sikker energiforsyning til Longyearbyen over tid.

X