Innertier for EM-teknologien Inverterte EM-data over Grind-prospektet viser ingen anomali og indikerer at det ikke er verken olje eller gass i strukturen. (c) Concedo

Innertier for EM-teknologien

Basert på analyse av EM-data gikk Concedo modig ut og spådde at Grind-brønnen ville være tørr eller eventuelt et lite funn. Nå er dette fullt ut bekreftet, noe som også er en seier for bruk av EM.

Undersøkelsesbrønn 6507/8-10 S på prospektet Grind, operert av Neptune Energy, hadde ingen spor av hydrokarboner, slik vi har referert i saken på geo365.no: «Knusktørt for Neptune».

Boringen har hatt stor nasjonal og internasjonal interesse etter at Concedo sammen med DNO trakk seg ut av lisensen før boringen begynte på bakgrunn av en negativ EM-anomali. I sitt foredrag på NCS Exploration Strategy 2019 sa Geir Lunde, letesjef i Concedo, at strukturen var egnet for EM-datainnsamling, «og da dataene fortalte oss at det ikke var noen hydrokarboner til stede, lyttet vi» (geo365.no: «Vil EM bestå testen»).

Grind-prospektet ligger i Grinda Graben.

Kan drepe prospekter

Det er normalt ikke positivt for industrien at det bores tørre brønner, men i akkurat dette tilfellet kan en tørr brønn få øynene opp for verdien av andre redskap enn bare seismikk og seismisk analyse til de-risking av prospekter, sier Lunde.

– Vi må være åpne for at annet enn seismikk og seismiske analyser kan brukes når de rette betingelsene er til stede, utdyper han.

Lunde fremholder videre at der geologi og andre forhold ligger til rette for det, kan EM-data gi en god indikasjon på hvilke prospekter som absolutt ikke bør bores.

– EM-teknologien og integrasjon med geologisk innsikt har imidlertid fortsatt en vei å gå for å gi solid støtte til positive borebeslutninger, legger han til, og med det mener han at den viktigste bruken av EM-data så langt er å kunne avvise mulige prospekter i forkant av boring.

– Slik sett kan vi gjerne si at EM-teknologien representerer en «silver bullet» i den forstand at den kan drepe prospekter.

Lunde påpeker samtidig at positive beslutninger krever mye mer arbeid der alle tilgjengelig data blir tatt i bruk og – ikke minst – at man kjenner geologien godt, slik at geologene kan være klar over falske, positive anomalier.

– Noen selskaper nekter fortsatt å se på EM-data selv om de får dem servert på et fat. Det er underlig, og jeg mener at flere geologer med fordel kan sette seg inn i hvordan vi best bruker EM-teknologi, uten å overtolke resultatene, sier Geir Lunde.

Geir Lunde, CEO i Concedo

Se også expronews.com “Bold test on a shady (?) prospect

Suksess med 3D EM

Concedo benyttet både gamle (2012) og nye 3D multiklient EM-data (2017) som ble samlet inn med ny teknologi (GEO 02/2018: «Forbedret teknologi for nærfeltleting») fra PetroMarker i sin analyse av Grind-prospektet.

– Med bakgrunn i våre egne 3D data forventet vi en tørr brønn. Men selv om vi ikke var i tvil om at EM-dataene «hadde rett», har vi selvsagt likevel ventet i spenning på Oljedirektoratets pressemelding, sier Svein Ellingsrud, CTO i PetroMarker.

– For oss er dette svært spesielt siden Neptunes brønn er den første verifikasjonen av teknologiens verdi i prospektevaluering, der prediksjonen kommer før brønnen bores, siden vi begynte med 3D EM for tre år siden.

Ellingsrud gir samtidig ros til Geir Lunde som hadde mot til å stå frem i forkant av boringen og åpent fortelle at de hadde brukt EM til å nedgradere prospektet. Slikt er slett ikke vanlig i denne industrien.

– Fallhøyden hans var stor, men i etterkant står han fram som en vinner i og med at han sparte selskapet for en tørr brønn, mener geofysikeren med lang bakgrunn fra og en av gründerne av EMGS.

Ellingsrud gir også honnør til eierne av PetroMarker som har våget å investere i ny 3D-teknologi.

– Det er morsomt å være sammen med dem på en slik suksess som dette, avslutter Svein Ellingsrud.

Svein Ellingsrud, CTO in PetroMarker

 

Dybdekart til toppen av Tiljeformasjonen. (c) Concedo

X