Johan Castberg blir større

Johan Castberg blir større

Etter funn av opp mot 50 millioner fat olje i Isflak, har ressursgrunnlaget rundt feltet økt ytterligere.

Etter funn av opp mot 50 millioner fat olje i Isflak, har ressursgrunnlaget rundt feltet økt ytterligere.

Nærfeltleting viser seg å gi resultater i Barentshavet også.

«Bare sju selskaper er interessert.»

Fra før av visste vi at volumene i Johan Castberg-feltet er anslått til å ligge på mellom 400 og 650 millioner fat olje.

Ressursgrunnlaget består av de tre oljefunnene Skrugard, Havis («Innertier for optimistene») og Drivis (se kartet). Skrugard ble funnet i 2011, og PUD ble godkjent i 2018. Feltet skal etter planen komme i produksjon sent i 2022.

«Kunne funnet Skrugard.»

Etter funn av opp mot 50 millioner fat olje i i Stø- og Nordmelaformasjonen i prospektet 7220/7-4 (Isflak), har ressursgrunnlaget rundt feltet økt ytterligere.

Reservoarene inneholder olje med gasskappe i tre separate sandsteinsforekomster av sentrias til mellomjura alder i Tubåen-, Nordmela- og Støformasjonene, og ligger på 1350 til 1900 meters dyp. Reservoarene i Tubåen- og Støformasjonen har generelt gode egenskaper; Nordmelaformasjonen er mer heterogen med flere laterale barrierer. Kilde: norskpetroleum.no

PUD for Johan Castberg-feltet omfatter funnene Skrugard, Havis og Drivis. I tillegg er det gjort flere små funn i nærheten som etter all sannsynlighet vil bli knyttet opp til feltet. Siste tilskudd er Isflak, og alle ligger på terrasser nedforkastet fra Loppahøyden.

Se også vær artikkel i expronews.com.

X