Lundin fant olje

Lundin fant olje

Lundin fant små mengder olje med brønn 16/4-9 i et separat prospekt - Luno II North - sør for Edvard Grieg-feltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av jura til trias alder.
Brønnen påtraff en oljekolonne på 23 meter i konglomeratisk sandstein i forannevnte bergarter, hvorav 18 meter med moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1954 meter under havflaten. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består av sandsteiner og konglomerater med om lag 230 meter tykkelse, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 12 og 25 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli utviklet sammen med funnet 16/4-6 S og vurdert tilknyttet Edvard Griegfeltet.
Les om Edvard Grieg-feltet på norskpetroleum.no.
Les om funnet av Luno (Edvard Grieg) i 2007.

X