Lundin får starte produksjonEdvard Grieg Illustrasjon: Lundin

Lundin får starte produksjon

Oljedirektoratet har gitt samtykke til å la Lundin Norway starte produksjonen fra Edvard Grieg

Edvard Grieg-feltet ligger på Utsirahøyden, ca 35 kilometer sør for feltene Grane og Balder.  Feltet er bygd ut med en bunnfast produksjonsinnretning. Oljen blir transportert i en rørledning (EGOP) til Grane oljerør og videre til Sture-terminalen nord for Bergen. Gassen blir transportert i en egen rørledning (UHGP), som er knyttet til rørledningsnettet på britisk side (SAGE).
Medeiere i lisensen er OMV Norge med 20 prosent, og Statoil og Wintershall har 15 prosent hver.
Da planene for utbygging av Edvard Grieg og nabofeltet Ivar Aasen ble lagt, ble det besluttet at utbyggingsløsningene for disse feltene skulle samordnes. Det innebærer at olje og gass fra Ivar Aasen skal ferdigprosesseres på Edvard Grieg, og derfra sendes videre i de samme transportsystemene. Produksjonen på Ivar Aasen er planlagt å starte sent i 2016.
Edvard Grieg skal dekke kraftbehovet til Ivar Aasen. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 338 samarbeider med andre rettighetshavere på Utsirahøgda om en felles løsning for kraftforsyning fra land.
Les hele saken på npd.no
X