Mangel på enhetlig tankegang 26 oljeselskaper søkte i den 23. runden. De er ikke ute etter småpytter. Kanskje er det nødvendig med gigantfunn for at de skal være lønnsomme.

Mangel på enhetlig tankegang

Regjeringen satser mer på kunnskap om Barentshavet, men velger å reduserer innsatsen for å kartlegge mineralressursene på land.

Statsbudsjettet for 2016 er lagt frem. En gledelig satsiing på mer datainnsamling, i bl.a. Barentshavet på grensen mot Russland, blir forstyrret av en redusert innsats i den pågående mineralletingen nord og sør i landet.
Regjeringen foreslår å bevilge 173 millioner kroner til geologisk kartlegging av norsk sokkel, og hoveddelen av dette vil benyttes til å kartlegge havområdene i nord.
I det samme åndedrettet blir innsatsen for å kartlegge fremtidens mineralressurser redusert. Bevilgningen går fra 30 til 25 millioner kroner per år. «Vi har fått et stramt budsjett som reduserer handlingsrommet vårt betraktelig,» sier Morten Smelror, adm.dir. ved NGU.
Det er et underlig signal regjeringen her gir. Den reduserte innsatsen på 5 millioner kroner er knappe 3 prosent at det som skal brukes på seismikk. Det måtte da vært mulig å fortelle mineralnæringen at den har en rolle å spille i fremtidens samfunn, ved å være ørlite mer raus? Spesielt med tanke på den pågående diskusjonen om «hva vi skal drive med her i landet».
Flere har tatt til orde for at vi burde ha et eget Naturressursdepartement her i landet, hvor både oljeindustrien og mineralnæringen hører hjemme. Kanskje kunne denne situasjonen med å «ta og gi» vært unngått med et slikt departement?

X