NOAKA skal bygges ut Øverst: Konseptuell skisse for NOAKA-området. Illustrasjon: Equinor. Under: Aker BPs produksjonsutvikling per første kvartal 2020. Illustrasjon: Aker BP

NOAKA skal bygges ut

Equinor og Aker BP har kommet til enighet rundt utviklingen av Krafla, Fulla og Nord for Alvheim. Området holder mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter.

Equinor og Aker BP har blitt enige om kommersielle vilkår for en koordinert utvikling av lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOA).

Dette skriver Equinor i en pressemelding.

NOAKA omfatter funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy, Fulla, Frigg, Rind og Krafla-Askja. Området er anslått å inneholde mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter, med mulighet for ytterligere oppside gjennom videre leting og avgrensning.

Equinor skriver videre at utvikling av dette området vil ha stor betydning for leverandørindustrien både i prosjektfasen, samt i utvikling og driftsfasen. Foruten Equinor og Aker BP, er også polske LOTOS lisenspartner i området.

Aker BP skrev i rapporten for første kvartal i år at en løsning for område kunne være nært forestående, og i en presentasjon indikerte de at produksjonen fra NOAKA kunne starte i 2025.

Selskapet skriver i pressemeldingen 11. juni at de jobber mot innlevering av planer for utbygging og drift i 2022.

– De varslede skatteendringene gir sterke incentiver til å utvikle NOAKA. Gjennom denne avtalen kan vi jobbe fram mot en investeringsbeslutning som omfatter alle ressursene i området. For Aker BP innebærer dette at olje- og gassressurser på mer enn 300 millioner fat oljeekvivalenter kan bli produsert, noe som vil bidra sterkt til selskapets vekst, uttaler Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

Aker BP er operatør for NOA- og Fullalisensene og Equinor er operatør for Krafla-lisensen.

Partene inviterte til pressekonferanse hos Equinor i Stavanger senere på dagen.

X