Øyner produksjonsdobling Johan Sverdrup fase 2. Illustrasjon. Equinor

Øyner produksjonsdobling

Produksjonen kan dobles og NOAKA-utvikling er ett steg nærmere. Aker BP presenterte sine ambisjoner for norsk sokkel på kapitalmarkedsdagen 11. februar.

11. februar la Aker BP frem sin finansielle rapport for fjerde kvartal 2019 og presenterte samtidig sine framtidsutsikter for leting, utvikling og produksjon.

Én av nyhetene som ble presentert var at selskapet nå har kommet ett steg nærmere en løsning for utvikling av NOAKA-området (North of Alvheim Krafla-Askja).

NOAKA omfatter funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy, Fulla, Frigg, Rind og Krafla-Askja. Området er anslått å inneholde mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter, med mulighet for ytterligere oppside gjennom videre leting og avgrensning.

I pressemeldingen skriver Aker BP at de har en «konstruktiv dialog med lisenspartnerne i området for å oppnå en samordnet teknisk utbyggingsløsning som omfatter alle de påviste ressursene i NOAKA-området.»

I en presentasjon indikerer selskapet at produksjonen fra NOAKA kan starte i 2025.

Konseptuell skisse for NOAKA-området. Illustrasjon: Equinor

Kraftig produksjonsvekst

Aker BPs produksjon på norsk sokkel var i 2019 156 000 fat oljeekvivalenter (mboepd). I 2020 har selskapet guidet minst 205 mboepd, primært drevet av Johan Sverdrup-feltet, som startet produksjonen høsten 2019.

Og veksten stopper ikke i år. Produksjonen ved Johan Sverdrup vil øke ytterligere ved start av fase 2 sent i 2022. Aker BP har også flere prosjekter som venter på grønt lys, inkludert en løsning for NOAKA. Selskapet indikerer en dobling av produksjonen til mer enn 400 mboepd i 2026 om alt går etter planen.

Illustrasjon: Aker BP

Svært godt leteår

Aker BP gjorde flere funn av betydning i 2019. Årets største funn på norsk sokkel var 25/2-21 (Liatårnet) i Nordsjøen. Anslaget er 80 til 240 millioner fat olje (mmboe).

25/2-21 (Froskelår Main/NE) bidro med 62 – 140 mmboe, og det ble også gjort mindre funn i blant annet Ørn og Shrek.

Samtlige av disse funnene vil bli presentert under konferansen NCS Exploration – Recent Discoveries i Oslo 12. – 13. mai.

PROGRAM OG REGISTRERING

Aker BP satte som mål å finne 250 mmboe på norsk sokkel i perioden 2016 – 2020. Dette målet ble nådd med god margin (300+ mmboe per i dag).

Under konferansen NCS Exploration Strategy 2019 i Stavanger i fjor, forklarte Aker BPs Olav Blaich at selskapet fokuserer på nærfeltsleting.

– Den gjennomsnittlige funnstørrelsen krymper tiår etter tiår. Derfor må vi jobbe smartere og også tenke klyngeutvikling for å dra nytte av det økende antall små funn, sa Blaich.

I 2019 gjorde selskapet netto funn på 170 mmboe, fordelt på 16 letebrønner totalt. Funnkostnadene endte på 0,6 $ per fat.

Frosk- og Froskelår-funnene kan kobles opp mot Alvheim produksjonssenter, mens Liatårnet kan bygges ut som en del av NOAKA-området.

Ørn- og Shrek-funnene utgjør en del av Skarv-området.

I Barentshavet ser selskapet stort potensial i de kommende letebrønnene PL719 – Sandia, PL533 – Bask, PL722 – Shenzhou og PL 858 – Stangnestind. De tre førstnevnte har alle en oppside på over 500 mmboe.

Aker BP har planlagt 10 letebrønner i 2020 i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Se presentasjonen fra kapitalmarkedsdagen her

X