Norsk sokkel blir grønnere Morten Sola presenterer Horisont Energis strategi på NCS Exploration Strategi i neste uke.

Norsk sokkel blir grønnere

Flere selskaper har nå som strategi å produsere såkalt grønn energi. Men tradisjonell olje- og gassproduksjon vil uansett være fundamentet.

– Det blir stadig tyngre å skaffe kapital til selskaper som satser på leting og produksjon, sier Morten Sola, leder av G&G-avdelingen i Horisont Energi (geo365.no: «Både grønn og lønnsom»).

Bakgrunnen er selvsagt behovet for å redusere verdens CO2-utslipp, samt ambisiøse mål om en karbonfri verden. Investorene mener det er mer penger å hente i ny energi enn i fossil energi.

– Det verden trenger er karbonfri energi, og det er dette investorene nå har tatt inn over seg, slår Sola fast.

Det er i dette perspektivet vi må forstå Horisont Energis forretningside om å benytte olje- og gassressursene på norsk sokkel til å produsere energibærere som er grønne. Sola trekker spesielt fram produksjon av hydrogen.

– Hele 99 prosent av hydrogen som produseres i dag er «grå». Det betyr at den kommer fra fossile energikilder som kull og gass. Da sier det seg selv at bruken av hydrogen faktisk medfører store utslipp av CO2, ikke lavere, slik vi liker å tro.

– Altså er det meningsfullt å benytte norsk gass til å produsere hydrogen samtidig som CO2 blir deponert i undergrunnen. På den måten gjør vi gassen blå, påpeker Sola.

Derfor har selskapet valgt slagordet «Bridging the gap to a carbon neutral future”.

«Det er utvikling av geologiske CO2-lagre og energi fra gass som vil være vårt fokus. Utgangspunktet er en mengde mindre funn, som så langt ikke har vært lønnsomme å sette i produksjon, men som vi ser interessante muligheter for.»

Morten Sola, geo365.no: «Både grønn og lønnsom».

På konferansen NCS Exploration Strategy den 18.-19. november vil Morten Sola presentere hvordan Horisont Energi skal gjennomføre strategien.

 

X