Regjeringen dropper Yara

Regjeringen dropper Yara

Regjeringen tilbyr Norcem støtte til et forprosjekt og foreslår en tilleggsbevilgning på 80 millioner kroner i revidert budsjett for 2018.

Det skriver kraftnytt.no
Regjeringen setter av 280 millioner kroner til videre arbeid med et demonstrasjonsprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS). Summen inkluderer midler som er overført fra 2017.
– Det positive er at vi går videre med prosjektet, og at vi fullfører det slik at vi får et beslutningsgrunnlag som kan legges fram i 2020-21, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til NTB.

X