Sår usikkerhet om KayakSand i kritt vifter og øvre jura er "targets" på prospektet 7219/9-2 Kayak beliggende på overgangen mellom Polheim subplattform og Bjørøyrenna forkastnningskompleks i Barentshavet. Prospektet er assosiert med en EM-anomali og ligger downdip fra 7219/9-1 som ble boret for 30 år siden.

Sår usikkerhet om Kayak

De fleste som har vært inne på WellBet tror det blir et funn. Men ikke alle er like sikre på suksess for Statoil.

Toppen av strukturen ble boret av Norsk Hydro for 30 år siden med brønn 7219/9-1. Brønnen hadde Støformasjonen, Nordmelaformasjon og Tubåenformasjonen av jura alder som hovedmål, men uten at det ble påvist bevegelige hydrokarboner. Også Snaddformasjonen av trias alder var «tørr».
Det var imdlertid flust med shows gjennom sand og sandstrenger i kritt, jura og trias, og de sterkeste ble påvist i en tynn sandstreng tilhørende Knurrformasjonen av kritt alder og mer massiv sand i Støformasjonen. Sterke shows i kritt sand er spesielt interessant siden prospektet downdip er i sander av tilsvarende alder.
Men nå uttaler en pålitelig kilde til geo365.no at Statoils brønn kanskje ikke er plassert optimalt i forhold til en sterk EM-anomali («EM-data antyder storfunn«).
– Brønnen ser ikke ut til å være plassert midt i smørøyet, sier kilden.

Vedkommende antyder at brønnen er plassert i utkanten av anomalien, men legger til at det hersker tvil om hvordan anomalien skal defineres.
Uansett, «fasitsvar» er rett rundt hjørnet, etter som det har gått mer enn tre uker siden brønnen ble spuddet. I tilfelle funn vil vi imidlertid måtte vente lenger. Kjernetaking tar tid. Det samme gjør testing.

Are you wondering what the community expects? Pleace your own bet on Kayak and find out!

 

X