Høy sannsynlighet for suksess!Sterk og klar EM-anomali over krittavsetninger på en rotert forkastningsblokk litt sør for funnene Skrugard og Havis.

Høy sannsynlighet for suksess!

En sterk EM-anomali over et krittprospekt mer enn antyder at det kan bli gjort et funn, ifølge Jonny Hesthammer i M Vest Energy.

Statoil nærmer seg «target» på brønn 7219/9-2 Kayak.
EM-data gir grunn til å tro at det kan bli gjort et betydelig funn av olje og/eller gass (EM-data antyder storfunn). EMGS antyder flere hundre millioner fat med utvinnbar olje.
Jonny Hesthammer, adm. direktør i M Vest Energy, er helt enig i den vurderingen.

Jonny Hesthammer i M Vest Energy mener det er høy sannsynlighet for at Statoil kommer til å finne hydrokarboner i prospektet 72919/9-2 Kayak i Barentshavet.
Foto: Halfdan Carstens

-Kayak er et spennende prospekt hvor brønnen ikke bores på toppen av den roterte forkastningsblokken, men i stedet tester krittavsetninger litt nedflanks, sier Hestammer som tidligerer har hevdet at EM-teknologien fungerer, og at den fungerer spesielt godt i Barentshavet.
Han har tidligere predikert utfallet av brønner uten klare EM-anomalier (GEO 02/2014: “Overbevisende data letter oljeletingen“).

Are you wondering what the community expects? Pleace your own bet on Kayak and find out!

– Jeg har uttrykt skepsis til en rekke av brønnene som har blitt boret i Barentshavet, enten fordi jeg mente de kom til å være tørre, eller fordi de kun ville påvise ikke-kommersielle mengder med hydrokarboner. Det var observasjoner fra EM data som lå til grunn for uttalelsene, sier Hesthammer til geo365.no.
Med Kayak er situasjonen en helt annen.
– Det kan se ut som om denne brønnen er besluttet boret basert på observasjoner fra EM data, og vårt tekniske team i M Vest Energy er tydelig på at brønnen har høy sannsynlighet for å finne hydrokarboner, sier en optimistisk Jonny Hesthammer.

Les også «Tror på funn«

 

X