Stor interesse for britisk sokkelDe røde blokkene ble utlyst i forbindelse med den 30. konsesjonsrunden på britisk sokkel. Illustrasjon: OGA

Stor interesse for britisk sokkel

Den 30. konsesjonsrunden på britisk sokkel fikk 96 søknader, en markert oppgang fra året før.

Britiske Oil & Gas Authority meldte onsdag at den seneste konsesjonsrunden resulterte i 96 søknader som dekker 239 blokker på britisk sokkel. 68 selskaper står bak søknadene.
Totalt dekket de utlyste blokkene et areal på ca. 114 000 km2, om lag halvparten av Storbritannias areal.
– Til tross for et vanskelig økonomisk miljø, har industrien engasjert seg sterkt i denne runden og bekreftet at britisk sokkel fortsatt har et stort potensial, kommenterer Nick Richardson, leder for leting og nyvinning i OGA.
Richardson påpeker at OGAs innsats kan ha bidratt til sterke søkertall. De har blant annet levert nye data og analyser i forkant av søknadsrunden.
Søkertallene står i sterk kontrast til fjoråret, da OGA fikk inn 29 søknader som dekket 113 blokker. Den runden gjaldt imidlertid blokker i områder som var lite utforsket (frontier areas).
OGA er godt i gang med forberedelsene av neste konsesjonsrunde, og skriver i pressemeldingen at de allerede neste uke vil slippe nye seismiske data, blant annet 19 000 km bredbåndsseismikk.
Les hele pressemeldingen her

Older Post
X