Tildeling til 13 selskaper

Tildeling til 13 selskaper

Nye muligheter for Nord-Norge – tildeling av leteareal i 23. konsesjonsrunde.

I forbindelse med 23. konsesjonsrunde sender Olje- og energidepartementet i dag ut tilbud om førti blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser. Av disse er  tre er i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst utenfor Øst-Finnmark. 13 selskaper får tilbud om andeler.
– I dag starter et nytt kapittel i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang på over 20 år skal vi utforske helt nye leteområder. Dette vil være med å legge grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og bidra til vekst og verdiskaping i Norge. Nå er det Nord-Norges tur til å skrive de neste kapitlene i det norske petroleumseventyret, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 
I alt 13 selskaper får tilbud om andeler, hvorav fem selskaper får operatørskap.Tilgang til nytt, attraktivt leteareal er en forutsetning for langsiktig aktivitet og verdiskaping fra petroleumsnæringen. Dette er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk og er spesielt viktig i dagens krevende situasjon for næringen. 
– Barentshavet byr på nye, store muligheter. Interessen fra industrien viser at norsk sokkel fortsatt er attraktiv. De første boringene planlegges allerede neste år. Potensialet er stort. Treffer selskapene blink, vil dette bety enormt mye for verdiskaping og arbeidsplasser i Norge i årene foran oss, sier olje- og energiministeren. 
Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av ytre miljø. Aktiviteten som vil skje i areal tildelt i denne runden er en videreføring av letevirksomheten i et havområde vi har hatt leteboringer siden 1980.
– Vi har nesten 40 års erfaring med petroleumsvirksomhet i Barentshavet. De naturgitte forholdene i områdene vi i dag tilbyr er kjent fra andre deler av norsk sokkel der det allerede pågår petroleumsaktivitet. Ingen petroleumsvirksomhet på norsk sokkel gjennomføres med mindre den kan utføres på en forsvarlig måte. Det gjelder også i områdene som i dag er tildelt i Barentshavet, sier Tord Lien.

Newer Post
Older Post
X