Toppen er nær! (?)DNV GLs prognose for energiforbruk fra 1980 til 2050. Illustrasjon: DNV GL

Toppen er nær! (?)

Effektivisering gjør at verdens energiforbruk vil minke i løpet av de neste 30 årene. Det er den overraskende beskjeden fra norske DNV GL.

Det er, ifølge DNV GL, mer bruk av elektrisitet som gir økt effektivitet og dermed mindre forbruk. Dermed kommer verdens energibehov til å falle fra midten av 2050-tallet – til tross for at stadig flere får tilgang til energi.

DNV GL legger seg på denne måten tett opp mot Equinors (urealistiske?) Renewal-scenario i deres Energy Perspectives 2018. Equinors to andre scenarioer tilsier en økning i verdens energiforbruk på minst 25 prosent fram til 2050 (geo365.no: «Verden trenger norsk olje»).

«Det globale bildet viser at produksjon og forbruk av kull har passert toppen allerede. Olje vil ventelig nå toppen i løpet av de neste ti årene, mens naturgass vil overta for olje som den største energikilden fra 2026,» skriver DNV GL i sin rapport Energy Transition Outlook 2018.

Selv om anvendelse av elektrisitet i verden vil øke, vil fossilt drivstoff fortsatt være viktig i den samlede energimiksen i flere ti-år framover, hevder DNV GL, og i 2050 vil fossilt drivstoff fortsatt dekke halvparten av verdens energibehov.

Equinors prognose for verdens oljeforbruk viser at oljeforbruket vil reduseres fra 82 % i dag til 70 % i 2050. At prosentsatsen går ned betyr imidlertid ikke at de absolutte verdiene blir mindre. Equinor antar for eksempel at verden vil produsere 105 millioner fat olje per dag i 2050 for det midlere (Reform) scenarioet.

Behovet for naturgass vil i DNV GLs prognose fortsette å øke fram til 2034 for deretter å komme ned mot det nivået vi er i dag i 2050.

 

DNV GL har utviklet en modell for verdens energisystem. Modellen inkluderer etterspørsel av og tilgang til energi globalt, samt forbruk og fordeling av energi innenfor og mellom verdens ti regioner. Dette er en dynamisk tilbakemeldingsmodell. Modellen inkorporerer hele energisystemet – fra opphav til sluttbruker – og simulerer hvordan de ulike aktørene i modellen samhandler.
X