Tørt på Echino Sør

Tørt på Echino Sør

Avgrensningsbrønnen på Echino Sør er tørr, men ressursestimatet påvirkes ikke.

Equinor har boret en tørr avgrensningsbrønn på funnet Echino Sør (geo365.no: Equinor med nytt oljefunn).

Olje og gass ble påvist i Sognefjordformasjonen så vel som Brentgruppen.

– Vi gjør et av årets største funn i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sa letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton for bare en måned siden.

Nå er den første avgrensningsbrønnen tørr, men den ble ikke boret ned i Brent-sandsteinene (pressemelding).

Brønnen traff på vann i begge sandsteinsintervallene i Sognefjordformasjonen. Det øverste har sandsteinslag på om lag 40 meter med varierende fra god til meget god reservoarkvalitet, som i funnbrønnen 35/11-23. Olje/vann-kontakten ble påvist utfra trykkdata. Det andre sandsteinsintervallet har sandsteinslag på om lag 30 meter med god til meget god reservoarkvalitet.

Resultatet av brønnen påvirker imidlertid ikke ressursestimatet.

Det er ifølge operatøren fortsatt håp om at funnet inneholder opp mot 100 millioner fat o.e.

Vikinggruppen i øvre jura ble undersøkt nærmere i avgrensningsbrønnen siden det var indikasjoner på hydrokarboner i et sandsteinslag i dette nivået i funnbrønnen 35/11-23. Et sandsteinslag med tykkelse på om lag ti meter ble påtruffet i avgrensningsbrønnen, men dette var sementert og tett.

X