Tror på gigantfunn!

Tror på gigantfunn!

I andre kvartal starter boringen av prospektet Korpfjell i Barentshavet. Strukturen har et potensial for 10 milliarder fat utvinnbar olje.

– Det første som slo oss var at prospektet kan være enormt stort, større enn alt annet vi har sett på norsk sokkel, forteller Kristian Kråkenes, letesjef i KUFPEC Norway. KUFPEC var ett av mange selskaper som i 23. runde søkte på blokkene med de gigantiske lukningene (GEO 05/2016).

Prospektet som skal bores var det mest omsøkte i den 23. lisensrunden og har fått mange navn. Som operatør fikk imidlertid Statoil viljen sin, og etter tildelingen av lisens 859 refererer nå alle til Korpfjell.
– Volumpotensialet er enormt, og det er ikke lenger så ofte at vi borer i slike områder på norsk sokkel, har Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson, sagt til E24.
Lisensen dekker hele 12 blokker der Chevron, ConocoPhillips, Lundin Norway og Petoro er partnere.
I hht. lisensbetingelsene skal det bores minst 2 brønner. Den ene må gå ned i Kobbeformasjonen av trias alder, eller til minst 1100 meter, mens den andre må bore inn i salt, eller til 4000 m.

Primærmålet for boringene er jura sandsteiner. Sekundærmålet er trias sandsteiner.
I sin evaluering av prospektet har Kufpec lagt vekt på flere gode hydrokarbonindikatorer knyttet til reservoaret i jura. Flatflekker antyder bl.a. at det strukturen inneholder en gasskappe over olje. De seismiske dataene forteller også med all tydelighet at det her finnes et aktivt petroleumssystem.
Basert på pålitelige kilder er det imidlertid grunn til å tro at det kan være større sjanse for å finne olje og gass i mulige trias sandsteiner enn i jura sandsteiner. Det vil i så fall være en enorm skuffelse, etter som jura sandsteiner sannsynligvis har bedre reservoaregenskaper enn trias sandsteiner.

NCS Exploration: De-risking Gone Wrong
To-dagers konferanse med en rekke case-studies fra norsk sokkel. Korpfjell blir omtalt i 2 foredrag.
Programme

Men det må uansett bores før det kan trekkes konklusjoner, og Statoil planlegger oppstart i 2. kvartal.

Nå kan du være med å gjette på om det blir funnet olje eller gass i kommersielle mengder, om det kun blir gjort et teknisk funn, eller om brønnen er tørr:

Vi oppfordrer til at deltakerne legger inn kommentarer basert på sine egne kunnskaper om prospektet.
56x56 WellBet_Icon02

X