Viktig med nye arealer i nord

Viktig med nye arealer i nord

Over halvparten av alle uoppdagede ressurser ligger på nordnorsk sokkel. Utviklingen av oljenæringen i nord er avgjørende for aktiviteten i fremtiden.

– Rapporten som er lagt frem i dag (KonKraftrapport 2016-01) viser at det er viktig med nytt areal for olje- og gassvirksomhet i nord. Den viser at dette kan få stor betydning for Nord-Norge. Og den viser at det kan skje uten fare for alvorlig skade på torskebestanden, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Bra for velferdsstaten

Godt over halvparten av alle uoppdagede ressurser ligger på nordnorsk sokkel. Derfor vil utviklingen av olje- og gassnæringen i nord være helt ut avgjørende for utviklingen av aktiviteten på norsk sokkel i de kommende tiårene.
– Vi tror at områdene i det nordøstlige Norskehavet – Nordland VI, Nordland VII og Troms II – kan inneholde ressurser til en verdi av mellom 500 og 1000 milliarder kroner. Det vil være et formidabelt bidrag til finansiering av den norske velferdsstaten, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Vil ha konsekvensutredning

Basert på rapporten fra Konkraft fremholder Schjøtt-Pederseb at de mest attraktive, uåpnede områdene på norsk sokkel er Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Disse områdene har kjent geologi, et stort ressurspotensial og er ansett for å være teknisk ukomplisert når det gjelder leting og utbyggingsløsninger. Diskusjonen om olje- og gassvirksomhet i disse områdene har pågått lenge, og det er samlet inn store mengder data og kunnskap.
– Det må så raskt som mulig gjennomføres en konsekvensutredning av disse områdene, sier Schjøtt-Pedersen.
– Olje og gassnæringen hadde aldri ønsket å starte leteboring i dette området dersom vi trodde det var fare for at det kunne gjøre alvorlig skade på de viktige fiskeressursene. Men grundige analyser viser at det IKKE er risiko for alvorlig skade på bestanden. Selv det aller verst tenkelige oljeutslipp på det aller verst tenkelige tidspunkt på det aller verst tenkelige sted vil kunne rettes opp etter få år. Det er derfor ikke fare for varig skade på fiskebestandene, sier Schjøtt-Pedersen.

11-12 mai foregår konferansen «NCS Exploration – Recent Discoveries» på Fornebu. Meld deg på her.

Les hele saken på norskoljeoggass.no her.

X