En framtid med olje og gass?Eirik Wærness er sjefsøkonom i Statoil og er keynote speaker på konferansen Recent Discoveries den 11. og 12. mai. Foto: Statoil

En framtid med olje og gass?

Oljeforbruket øker år for år, og prognosene for de neste 25 årene peker alle sammen oppover. Likevel blir vi fortalt at ny energi er "den nye oljen".

Delicate yet dazzling, these cheap cubic zirconia earrings , oval hoop earrings epitomize refined elegance.
De fossile brennstoffene olje, gass og kull dominerer fortsatt verdens energiforbruk. Ifølge BP Energy Outlook stod de i 2015 for 85,7 prosent av etterspørselen. Størst av de tre er olje. I fjor ble 32 prosent av verdens energiproduksjon dekket av flytende hydrokarboner.
De fornybar energikildene som sol, vind, bølger og geotermisk bidro med kun for 2,6 prosent. I tillegg bidro vannkraft med 6,8 prosent og atomenergi med 4,8 prosent.
I all enkelhet forteller tallene derfor oss at olje, gass og kull til sammen fullstendig dominerer verdens energiforbruk.

RECENT DISCOVERIES 2016 – 11.-12. mai – Fornebu, Oslo

Men er det virkelig slik at olje, gass og kull vil dominere inn i evigheten? Vi vet jo at veksten i fornybar energi er formidabel, og det er sterke krefter som prøver å minke forbruket av fossil energi.
På konferanse Recent Discoveries 2016 får vi høre Eirik Wærness syn på fremtiden. Wærness er sjefsøkonom i Statoil og står som øverste ansvarlig for Statoils Energy Pespectives.
Tittelen på foredraget hans er «The future of oil and gas after Paris, and implications for the development on NCS».
Se programmet.
Recent Discoveries 2014 samlet 323 deltakere og var en formidabel suksess.

Slik ser det ut når det gjøres en produksjonstest på et oljefunn. Bildet er fra testingen av avgrensningsbrønn 34/4-13 som ble foretatt i fjor høst. Den bekreftet at Beta-funnet kan inneholde 125 millioner fat olje, kanskje enda mer. Foto: Suncor

Slik ser det ut når det gjøres en produksjonstest på et oljefunn. Dessverre er det alt for sjelden vi ser slike flammer. Det gjøres for få funn, og årsakene til dette vil bli diskutert på konferansen Recent Discoveries den 11. og 12. mai.Foto: Suncor

Rapporten Energy Perspectives 2015 er utarbeidet av Statoils analytikere med ansvar for makroøkonomi, energimarkeder og klima. Energy Perspectives gir en faglig beskrivelse av mulige utviklingsbaner for verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp.
– Vårt mål er å bidra til en kunnskapsbasert dialog som kan øke forståelsen for drivkreftene innenfor økonomi, energi og klima. Rapporten synliggjør hvordan ulike virkemidler og veivalg kan gi ulik utvikling, sier Eirik Wærness.

Older Post
X