Æresprisen til Hans Arne Nakrem

Æresprisen til Hans Arne Nakrem

Under åpningen av NGFs Vinterkonferanse ble professor Hans Arne Nakrem tildelt NGFs ærespris. Applausen indikerte at deltakerne mente det var vel fortjent.

– Prisen betyr svært mye for meg. Den er en bekreftelse på at mitt bidrag til NGF gjennom en årrekke har blitt satt pris på, og kanskje kan den også være en oppmuntring til andre om å gjøre en jobb for foreningen, undrer professor Hans Arne Nakrem i en kommentar til at han har blitt tildelt foreningens høyeste utmerkelse.

– Men det er jo også litt «skremmende» å få en slik pris, det vitner om mange år «i manesjen» og at man kanskje er innlemmet i seniorenes rekker, legger han til.

I følge statuttene tilfaller Æresprisen en person som har gjort en ekstraordinær innsats for Norsk Geologisk Forening.

Ingen som har fulgt Nakrem de siste 10-15 årene er det minste i tvil om at geologen og paleontologen er en verdig vinner. Han er en typisk «ja-person», stiller opp i styrer og komiteer når han blir spurt, holder foredrag når det kreves, arrangerer feltturer i forbindelse med Geologiens dag og svarer på alle mulige og umulige spørsmål fra amatører og profesjonelle. Det er derfor veldig mange som kjenner ham gjennom utallige e-posthenvendelser, med informasjon om møter, foredrag, ekskursjoner, Geologiens dag m.m.

Hans innsats for Vinterkonferansen er legendarisk. Han har hatt ansvaret for abstract-heftene i en årrekke, og mange lurer nok på hvordan denne jobben skal bli gjort den dagen han velger å «pensjonerer seg».

Innsatsen for NGF har ført til en rekke hyggelige bekjentskaper, og jeg har truffet mange mennesker som jeg ellers bare ville kjent som forfattere på artikler, sier Hans Arne Nakrem.

Norsk Geologisk Forenings (NGFs) Ærespris er en utmerkelse til en som har gjort en særskilt innsats for foreningen. Den utdeles altså til en person som har gjort en samlet ekstraordinær innsats for foreningen over tid, langt utover det man forventer gjennom vanlige komite- og/eller styreverv. Det er NGFs styre som tildeler denne når styret finner en verdig kandidat, og en besluttet utdeling skal da foregå på første Vinterkonferanse etter beslutning om tildeling. Det står også i statuttene at Æresprisen består av et kunstverk, samt et diplom.

Her er styrets begrunnelse for å tildele Hans Arne Nakrem NGFs Ærespris:

«I år har styret i NGF funnet en svært verdig kandidat til prisen: Prisen går til et medlem som har lang og bred erfaring fra akademia og som har en spesiell interesse og talent for formidling. Vedkommende er svært strukturert og arbeidsom – eller skal vi si villig til å «ta i et tak».

Etter endt hovedfag og doktorgrad ved Universitetet i Oslo hadde vedkommende ulike vitenskapelige stillinger ved samme universitet og ble i 2008 professor.

Hans innsats for foreningen går langt utover det vanlige medlemmer yter. Både gjennom sin langvarige innsats i lokalavdelingens styre og for sentralstyret i NGF.

I lokalavdelingen har han vært kasserer i 1990-92 og siden 1998 til i dag vært sekretær, tatt ansvar for alt praktisk med møte innkallinger, laget plakater og tatt seg av det praktiske rundt møtene. Han har holdt medlemsdatabasen oppdatert, arrangert utallige ekskursjoner i Oslofeltet i NGF regi og i regi av Geologiens Dag

Han var leder av programkomiteen for Vinterkonferansen i 2003 og har vært medlem av programkomiteen for 6 Vinterkonferanser og for Nordisk Vintermøte i 2010. Han har hatt ansvaret for abstract-heftet for alle 8 konferansene.

Han er varamedlem av styret i NGF, deltatt på alle møtene og trådte til på stående fot som visepresident da visepresidenten hadde ett års permisjon.

Han er alltid aktiv med å markedsføre NGF for studentene, og er en av våre fremste ambassadører.

Han har i en årrekke vært den personen som NGF-styret har engasjert til utallige praktiske oppgaver i så stor grad at styret til tider har vært flau over å be ham ta på seg flere oppgaver. For denne personen kan rett og slett ikke si nei til å ta på seg oppgaver for foreningen.

Sjelden har vel en pris vært lettere å tildele, personen vi gjerne vil hedre er selvsagt ingen andre enn Professor Hans Arne Nakrem ved De Naturhistoriske museer på Universitetet i Oslo.»

X