Fornøyde geofagstudenter Realfagbygget, UiB. Foto: Ronny Setså

Fornøyde geofagstudenter

Geomatikk ved NMBU og geovitenskap ved UiB er de mest populære master- og bachelorstudiene innen geofag. Det viser studentundersøkelsen Studiebarometeret.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har for syvende gang kartlagt hva studenter synes om studiet de går på. Mer enn 60 000 studenter på andre og femte studieår ble tilbudt å si sin mening, og undersøkelsen er offentliggjort på Studiebarometeret.no.

Studiebarometeret har listet opp 19 geofaglige studieprogram i landet. To av programmene manglet tilstrekkelig data, mens 17 er listet opp i tabellen under.

Studentene ble blant annet bedt om å svare på hvor fornøyde de alt i alt var («helhetsvurdering») med studieprogrammet de gikk på.

Ut ifra tabellen kan det leses at det er Geomatikk – master ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås som scoret høyest med 4,6 av 5 mulige poeng.

Deretter følger Petroleum Geosciences Engineering ved UiS, Masterprogram i geovitenskap (UiB) og Bachelor i geovitenskap (UiB) med 4,5 av 5 mulige poeng.

Medianscoren var 4,3 poeng. Snittet for masterstudiene var 4,3, og snittet for bachelorstudiene 4,1.

Les mer om resultatene på geoforskning.no

X