Geologi for ungdommen Under et besøk til Drammen VGS i februar holdt Anders Torp først en presentasjon om klimaendringer for drøyt 20 lærere, deretter hadde han en dobbelttime til disposisjon der han snakket om Jordens historie for nesten 40 elever som har valgt fordypning i geofag. Foto: Vegard Andersen, Drammen VGS

Geologi for ungdommen

Et brennende engasjement for faget kommer elever i den videregående skole til nytte.

I disse – for geologer – ulvetider (referansen går selvsagt til at mange geologer gjør noe så «umoralsk» som å bidra til å finne og produsere olje), høres det riktig ut at ungdommen får litt kunnskap om hva geologifaget («læren om Jorden») egentlig dreier seg om.

Og hva er bedre enn å begynne der evnen til å lære er aller størst, og der det formes meninger som gjerne varer livet ut?

Heldigvis er det noen som omsetter tanker til handling, og Anders Torp, geolog i Lundin Norway, er én av dem. Han har skaffet seg en ny hobby, slik han selv sier, og den går rett og slett ut på å formidle geologisk kunnskap til elever i den videregående skolen, og helst dem som allerede har vist interesse gjennom å velge geofag.

– Det jeg tilbyr er et undervisningsopplegg som passer for en dobbelttime, der jeg presenterer hovedtrekkene i Jordens historie. Dette inkluderer forklaring av geologisk tidsskala, geologiske prosesser, livets utvikling, klimaendringer, masseutryddelser og effekter av oss mennesker.

Ideen fikk han fra søsteren som er lærer i Molde. Og det var i fjor høst han startet med et forsøk for elevene som hadde valgt geofag der. Tilbakemeldingene var gode, så neste skritt ble å ta kontakt med andre videregående skoler. Resultatet er at han nå jevnlig reiser ut for å gi dem som vil utgjøre fremtidens samfunnsborgere vital innsikt i naturens grunnleggende prosesser og premisser. Det siste halvåret har han besøkt videregående skoler i Molde, Lillestrøm, Sandvika, Stavanger og nå nylig Drammen.

– Min intensjon er å reklamere for faget geologi generelt, og ikke for petroleumsgeologi spesielt, påpeker Torp.

– Likevel får jeg lov å bruke litt av arbeidstiden min til dette. Årsaken er selvsagt at Lundin ser verdien av å spre kunnskap om geologi til et bredere publikum, og da spesielt den oppvoksende generasjon.

Det kan se ut til at skolene er fornøyde. Lektor Helene Eide ved Lillestrøm VGS gir dette skussmålet: «Tusen takk for et inspirerende og spennende foredrag, med et faglig innhold som går direkte inn i geofagene. Elevene var veldig fornøyde og syns det var interessant. Det er motiverende og av stor verdi å få besøk av fagfolk som gir et innblikk i sitt fagfelt og hvordan faget anvendes for blant annet å løse konkrete utfordringer»

Anders Torp lar seg inspisere av tilbakemeldinger som dette, og tar gjerne imot flere forespørsler fra videregående skoler der de underviser i geofag.

HALFDAN CARSTENS

PS: Skoler som er interessert i å få besøk kan ta kontakt med anders.torp@lundin-norway.no.

Anders Torp studerte geologi ved Universitetet i Bergen og kan vise til en mangfoldig petroleumsgeologisk karriere gjennom stillinger i Saga Petroleum, Roxar, Aker Geo, Wintershall og Lundin. Foto: Halfdan Carstens

X