Klima og geologi gjennom tidene

Klima og geologi gjennom tidene

Årets Geologiens Dag har klima og geologi som tema. Lokale arrangører vil få tilsendt en gratis pakke med steinkasse, hefter og foldere.

Effektene av klimaendringer og global oppvarming er et tema som opptar mange.

Geologiens Dag 2020 kan du lære mer om sammenhengen mellom geologi og klima, og de store endringene på jorda gjennom istider og varme perioder langt tilbake i tid.

Kikki Kleiven, ved Universitetet i Bergen, har laget en liten folder angående dette temaet spesielt for Geologiens Dag. Vi kan lese om faktorer som endrer Jordas klima. Drivhuseffekten, endringer i Jordas bane og i retningen på Jordas rotasjonsakse. Vi får også vite at platetektoniske prosesser og vulkaner spiller en klimarolle. Bevis for tidligere klima finnes i ulike bergarter. Bergarter kan være dannet i en ørken, en tropisk sump, i et varmet hav eller på en kald havbunn.

Norsk Geologisk Forening (NGF) sender hvert år ut en gratis arrangørpakke til alle som lager arrangement rundt i Norges land. Det nye i år er at vi har laget skrin med 12 norske bergarter. Arrangørene får ett skrin hver.

Fra NGU har vi fått hefter der alle de 12 bergartene står beskrevet. Alle arrangørene får også tilsendt skrin med mange ulike mineraler. Mineralene, bergart-heftene og linjaler med geologisk tidsskala deles ut til alle besøkende.

Foruten dette arrangere vi tegnekonkurranse for barn og fotokonkurranse for ungdommer. Tips gjerne ungdommer du kjenner om å ta frem mobilen og knipse et geologisk motiv. Bildene blir hvert år vurdert av ulike jurymedlemmer, bestående av en geolog og en grafisk formgiver. Mer informasjon om konkurransereglene finner dere på geologiensdag.no.

Selv med de utfordringene som covid-19 har gitt, så jobber NGF altså for å gjennomføre Geologiens Dag i høst. Vi vil rette en stor takk til de som støtter foreningen i disse vanskelige koronatider. Selv om det er usikre tider håper vi sponsorene vil fortsette å støtte Geologiens Dag også i årene fremover.

Vi håper at næringslivet ser nytten av at vi formidler geologi til alle, der vi har et spesielt engasjement for å nå ut til barn og unge. Hvis mange bidrar med en liten sum, f.eks. kr 10.000 eller 20.000 kan vi også i fremtida formidle geologi til interesserte rundt i hele Norge.

JORUNN NILSEN AUNE
Prosjektleder Geologiens Dag

X