"Norge trenger deg"Sven Dahlgren er regiongeolog i Buskerud, Telemark og Vestfold. I kraft av sin stilling ser han behovet for geologisk kompetanse i både kommuner og fylker. Problemet er at alt for få forstår det. Dette var temaet hans i et key-note foredrag på NGFs Vinterkonferanse denne uken. Foto: Halfdan Carstens

"Norge trenger deg"

Norge har et skrikende behov for geologer som jobber med problemstillinger på fastlandet: så som ressurser, skred og naturarv.

Flere og flere geologer i oljesektoren mister jobbene sine. Finnes det et liv på fastlandet?
– Ja, men vi må skape jobbene selv, sier Sven Dahlgren, regiongeologi i Buskerud, Telemark og Vestfold.
Dahlgren snakket til deltakerne på Vintekonferansen i regi av NGF denne uka i et foredrag han kalte «NORGE TRENGER DEG (men ingen vet det!)».
Fastlandet har en mengde utfordringer, både på kort og lang sikt, og mange av dem er geologene i stand til å løse, ifølge Dahlgren.
– Alle kommuner burde ha full oversikt over 1) hvilke geologiske ressurser som finnes i kommunen, 2) skredfaren og dårlig byggegrunn, og 3) geologisk naturarv, sa Dahlgren, med sedvanlig entusiasme, og proklamerte samtidig at for ham er hver eneste dag «geologiens dag». Kanskje vi kan lære noe av det?
Dahlgrens viktigste beskjed er at vi må skape jobbene selv, og at det er et sterkt behov for dem i offentlig forvaltning.
Nå står vi overfor en regionreform der Norge etter 2020 skal ha10 regioner.
– Vi må kjenne vår besøkelsestid og bidra til at Norge får 10 regiongeologer, mot 1 i dag, sa Sven Dahlgren.

Newer Post
Older Post
X