Tre dager i januar

Tre dager i januar

... men noen kommer ikke. Bjerknessenteret foretrekker sitt eget arrangement.

Vi snakker om det største nasjonale, geofaglige arrangementet som arrangeres her i landet. Størst i antall deltakere, og størst i bredde. Bredde i denne sammenheng betyr tverrfaglighet.

Den 12.-14. januar arrangeres Vinterkonferansen. Denne gang er Stavanger vertsby, etter at NGF for noen år siden vedtok at konferansen skal veksle mellom Oslo og Stavanger. I 2017 er altså Oslo igjen vertsby, og i mellomtiden, i januar 2016, arrangeres det 32. Nordic Geological Winter Meeting.

Vinterkonferansen har denne gang valgt seg ut 11 temaer som det fokuseres på: klima og geologi, fjorder, paleontologi og biologi, tektonikk-sedimentasjon, kvartærgeologi og landskapsutvikling, petroleumsgeologi, geofag, anvendt attributtanalyse, berggrunnsgeologi og den faste jords geofysikk, samt georessurser. Som anført ovenfor: kort og godt tverrfaglig.

Dag 2 vil klima være tema, og den avsluttes med en paneldebatt der diskusjonen vil sentreres om endringer i fortidens klima og årsakene til disse.

Vinterkonferansen har mange funksjoner. Ikke minst har den stor betydning for kollegialt samvær og nettverksbygging. Derfor er det svært skuffende at Bjerknessenteret i år har valgt å ha en intern konferanse presis de samme dagene som Vinterkonferansen. Dette er synd for alle de andre deltakerne som ville hatt glede av å treffe klimaforskerne for faglig påfyll og interessante diskusjoner, men også for Bjerknessenterets egne forskere som har mye å hente på å treffe kollegaer fra andre fagområder. Vi må tro at dette er en enkeltstående arbeidsulykke, men det vitner uansett om dårlig planlegging og mangel på interesse for det som foregår i geofagmiljøet. Det er viktig å ikke glemme hvor man kommer fra.

Høydepunkter blir det nok av likevel. Og Vinterkonferansen er en unik anledning for industrien til å møte akademia, og vice versa.

X