Videreutvikling er første prioritet

Videreutvikling er første prioritet

Møt Janka Rom, damen som skal lede geologene de neste par årene.

– Dette er en stor ære, sier Janka Rom, rett etter at hun på Vinterkonferansen i januar ble valgt som ny president i Norsk Geologisk Forening (NGF).

Rom er ansatt i Oljedirektoratet og er fagkoordinator for Geofag. De senere årene har hun jobbet med konsesjonsrunder og letestrategi. Nå blir hun eksponert for andre deler av norsk geologi. Fastlandet blir med ett også en arena for henne.

– Jeg ser på dette som en mulighet til å jobbe med geologi utenfor mitt eget fagfelt, sier hun til GEO, og viser til en karriere som mudlogger i BakerHughesInteq før hun begynte i Oljedirektoratet for drøyt ti år siden. Hun er utdannet sedimentolog fra Universitetet i Oslo.

Rom har sittet i styret i to år allerede, og på den måten lært organisasjonen å kjenne. Nå gleder hun seg til å jobbe med et nytt styre der hun vet det finnes mange dyktige fagfolk.

– Jeg sa ja til denne jobben fordi jeg liker å påvirke og fordi det vil være lærerikt, gir hun som forklaring på at hun påtar seg mye ekstra arbeid i en allerede krevende hverdag.

Rom mener det er skjedd mye positivt i foreningen i de to årene hun har vært med i styret. «Totalen» er god. Derfor er det ikke nødvendig med noen tiltredelseserklæring med store vyer. Hun er i stedet opptatt av videreutvikling av produktene som foreningen allerede har. Den nye presidenten trekker blant annet frem Geologiens dag, Norwegian Journal of Geology, de mange konferansene og det nye initiativet overfor landets geofaglærere. Sammen med det nye styret vil hun arbeide med gode ideer som formidler kunnskap til medlemmene.

Rom mener foreningen og presidenten har to spesielt viktige oppgaver i tiden fremover.

– Vi må få opp interessen for geofag i samfunnet, for på den måte bedre rekrutteringen, og vi bør i sterkere grad tilrettelegge faget for medlemmene.

Norsk Geologisk Forening er inne i et godt spor. Det er fint å høre at den aktive linjen blir fulgt.

X