Author: Guest Author

1 2 3 4 5 121 30 / 1205 POSTS
Mørkets hemmeligheter

Mørkets hemmeligheter

De mørke gangene under overflaten har mye spennende å by på. Et viktig og sårbart arkiv for ulike fagfelt. [...]
Hvordan lage en klimakrise

Hvordan lage en klimakrise

Ubegripelige mengder flytende stein steg opp gjennom jordskorpen i Sør-Afrika for 183 millioner år siden. Den flytende steinen kokte oljefylte sedimen [...]
Truet 30 millioner mennesker

Truet 30 millioner mennesker

Denne gangen gikk det bra. Men tidligere utbrudd fra vulkanen Taal har vært fatale og katastrofale. Derfor er stadige «påminnelser» høyst nødvendig fo [...]
Hvorfor dannes nye hav langs gamle fjellkjeder?

Hvorfor dannes nye hav langs gamle fjellkjeder?

Svaret på dette spørsmålet kan være radioaktivitet. Forskere ved Norges geologiske undersøkelse forklarer sammenhengen i en nylig publisert artikkel. [...]
Sjødeponi kan være den beste løsningen!

Sjødeponi kan være den beste løsningen!

Debatten om sjødeponi går tidvis høyt. Men er det slik at deponering på land er bedre? [...]
Svalbards eldste stein

Svalbards eldste stein

En gneis ved Femmilsjøen på Ny-Friesland holder tittelen Svalbards eldste stein med en alder på ca. 2 700 millioner år. [...]
Digital Geologi med gale påstander

Digital Geologi med gale påstander

Påstanden om at georadar kan benyttes for å kartlegge løsmassene i Orkdalen helt ned til flere hundre meters dybde er tuftet på gal bruk av geofysiske [...]
Taler for åpent farvann

Taler for åpent farvann

Nye korrelasjoner av sedimenter fra Danmark og norsk sokkel viser at det var et åpent strede mellom Nordsjøen og Norskehavet også i sen miocen til tid [...]
Turistfella Flåm

Turistfella Flåm

- der meir enn lange køar og høge prisar kan skapa frykt hjå turistane. [...]
Strukturer fra Barentshavet på Mars

Strukturer fra Barentshavet på Mars

Nedfrosset gass i Arktis kan lære oss om forholdene på den røde planeten. [...]
1 2 3 4 5 121 30 / 1205 POSTS
X