Tror på lønnsom granatgruveRobert Hermansen fotografert den gang han var adm. direktør i Store Norske. Hermansen bor fortsatt på Svalbard. Foto: Halfdan Carstens

Tror på lønnsom granatgruve

Robert Hermansen går god for at planene om underjordsdrift på granat i Engebøfjellet er realistiske og kan gi solid lønnsomhet.

– Siden det er få i Norge som i dag besitter gruvekompetanse, har ledelsen valgt å henvende seg til en veteran.

Robert Hermansen, tidligere adm. direktør i Store Norske, samt et langt liv i norsk bergindustri å vise til, forklarer hvorfor han ble bedt om å gjøre en jobb for det nystartede selskapet Arctic Mineral Resources (AMR).

Sent i april ble det kjent at AMR har lagt fram en skisse for underjordsdrift på granat i Engebøfjellet i Naustdal kommune («Skaper uro rundt Engebø»). Bak AMR står ukjente SLM Partners, grunneiere i bygda Vevring (som eier deler av den vestlige delen av forekomsten) og, i hht. pressemeldingen om prosjektet, Robert Hermansen.

Hermansen er ydmyk overfor sin egen rolle i prosjektet.

– Jeg har ingen løpende  avtale om honorar, men får betalt for det arbeidet jeg gjør i form av eiendeler i AMR. Det er i tråd med hvordan jeg har operert for andre mineralselskaper.

– Når planene om underjordsdrift på granat skal gjennomføres, må AMR ha med seg erfarne folk, og jeg stiller opp sammen med de andre initiativtakerne. Dessuten har jeg stor sympati for grunneierne i Vevring hvor Engebøfjellet ligger, sier Hermansen til geo365.no.

Det er som kjent på forekomsten i Engebøfjellet at Nordic Mining har gjort en omfattende jobb, og i fjor la selskapet fram detaljerte planer for drift på både rutil og granat.  Prosjektstudien (Pre-Feasibility Study – PFS) viste at det er mulig å anlegge gruve (først dagbrudd, deretter underjordsgruve) og prosessanlegg med all nødvendig infrastruktur tett opp til en dypvannskai, at malmen kan oppredes til salgbare mineraler, og at det eksisterer et marked for produktene (GEO 08/2017: «Fra prosjekt til langsiktig eksportindustri»).

Støtter grunneierne
Jeg har gått gjennom de bergtekniske planene som AMR har utarbeidet og justert dem. Arbeidet er profesjonelt utført, og etter min vurdering ser dette veldig interessant ut, sier Hermansen.

– Opplegget er å bevare Engebøfjellet ved at all drift skal foregå under jord. Det synes jeg er positivt. Avfallsplanene er også interessante. De omfatter en kombinasjon av salg og lagring i gruvehallene.
Hermansen forteller videre at gruvedriften vil foregå fokusert med marginale mengder gråberg.
– Avgangsmassene vil i første omgang lagres i deponier drevet ut i rent gråberg, og etter hvert delvis

lagres i berghallene hvor malm allerede er tatt ut, i den grad det er mulig. Fraksjoner med høy rutilgehalt lagres i fjell for framtidig oppredning. Gråberg av eklogitt og gneis fra deponihallene vil selges som byggeråstoff, ballastmateriale og andre formål i samarbeid med nasjonale og internasjonsle aktører med etablerte markedplattformer.

– Planene tar utganspunkt i en mer moderat oppstart med håndterlige massebalanser. De er realistiske og greit gjennomførbare, og bør gi solid økonomi, mener Hermansen.
Han er ikke bekymret over at AMR risikerer å tråkke i andres bed.

– Jeg har liten kunnskap om det Nordic Mining driver med. Mitt kjennskap begrenser seg til hva jeg har lest i GEO («Fra prosjekt til langsiktig industri«) og Kapital. Jeg har imidlertid ikke oppfattet at de to prosjektene er i konkurranse med hverandre. For øvrig er det konkurranse her i verden, så det er ikke noe galt i det.

Hermansen presiserer samtidig at hans anliggende er «gjennomførbarhet og driftstekniske forhold», og at han ville ha sagt klart ifra hvis prosjektet ikke hadde vært lønnsomt.

– Jeg legger også vekt på at dette er et prosjekt som lar seg gjennomføre etter de retningslinjer som grunneierne ønsker. Som grunneiere flest vil de ha færrest mulige inngrep, og fordi vi i dette landet nyter godt av en god levestandard kan de sette store krav.

Kapitalbransjen er negativ
Hermansen presiserer at han også har et annet motiv for å involvere seg.

– Jeg er interessert i at Norge utvikler ny mineralindustri. Dessverre har den fått et dårlig rykte i kapitalbransjen pga. konkursene i Sydvaranger Gruve i Kirkenes og Northland Resources i Nord-Sverige, samt den dårlige utviklingen for Store Norske.

– Det er ikke til å undre seg over at mange er skeptiske til å drive mineralindustri her i landet. Det bør likevel ikke være noen stor utfordring å drive lønnsomt, hevder Robert Hermansen, fra sitt «eksil» på Svalbard.

X