Håper på Nussir-utbygging i 2020 Foto: Halfdan Carstens

Håper på Nussir-utbygging i 2020

Driftskonsesjonen er for lengst i boks. Nussir-direktør Øystein Rushfeldt håper at utbygging kan starte i løpet av år, gitt at finansieringen kommer på plass.

– Vi har vært fremsynte, forberedelsene til utbyggingen var allerede finansiert før pandemien inntraff. Det vi er spente på nå, er hvor raskt kapitalmarkedene normaliseres, sier Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir ASA, til nettavisen High North News.

Tidlig i 2019 ble Nussir etter mange års arbeid med utredninger, diskusjoner og ressurskartlegging tildelt driftskonsesjonen på kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen ved Repparfjorden i Kvalsund kommune i Troms og Finnmark.

LES OGSÅ: Et grønt kobberprosjekt

Rushfeldt forteller til nettavisen at coronapandemien i liten grad har påvirket fremgangen eller økonomien til prosjektet. For eksempel er kobberprisen per i dag nærmest uendret sammenliknet med hva den var tidligere i år.

Hva gjelder oppstart, sier Nussir-direktøren at dette er et åpent spørsmål.

– En del av forberedelsene til utbygging handler om å finansiere utbygging. Dette er en sentral nøkkel. Dette arbeidet har vi så vidt begynt med. Dette er avhengig av at verdens kapitalmarkeder tar seg tilbake til normalen.

-Hvor lang tid det tar vil påvirke vår tidsakse. Dette er utenfor vår kontroll, sier Rushfeldt til High North News, og legger til at han håper å være i gang i år.

Gruvedriften skal etter planen være 100 prosent elektrisk, og selskapet har søkt Enova om støtte til tilleggskostnadene dette gir.

– Vi jobber med å posisjonere oss som en av de mest fremoverlente gruvevirksomhetene i verden med tanke på klimautslipp. Alt skal elektrifiseres, og vi er veldig opptatt energieffektivisering, og at alle utslipp til miljøet skal minimeres, avslutter Øystein Rushfeldt.

LES OGSÅ: Vil ha statlig investeringsfond

X