Et endelig og ugjenkallelig ja En tålmodig mann. Øystein Rushfeldt har levd med Nussir i over ti år. Nå ser det ut til at han endelig skal lykkes i sine bestrebelser på å starte opp en kobbergruve i fjellene overfor Repparfjorden i Finnmark. Foto: Halfdan Carstens

Et endelig og ugjenkallelig ja

Det er klart for å starte opp Nussirs kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark. Bare finansieringen gjenstår.

Nussir er i siget. Året avsluttes med to gode nyheter. Den ene er at ressursen er større enn tidligere antatt, den andre at regjeringen avviste klagen på den innvilgede driftskonsesjonen (geo365.no: «Helvete er løs»). Det siste betyr at det nå er fritt for selskapet til å sikre finansiering av oppstart og planlegging av drift.

Etter mer enn ti år med endeløse utredninger og ørkesløse diskusjoner er den politiske prosessen nå altså avsluttet. Adm. direktør Øystein Rushfeldt (geo365.no: «Gjev pris til gründer») legger ikke skjul på at vi snakker om en historisk begivenhet.

– Det har gått én generasjon siden det har blitt satt i gang en ny malmgruve i Norge, Nikkel og Olivin i Ballangen. Så dette er en milepæl, fastslår Rushfeldt.

Et endelig vedtak

– Driftskonsesjonen fikk vi allerede i februar i fjor (geo365.no: «Aksepterer tøffe vilkår»), men vedtaket ble påklaget av blant annet Norges Naturvernforbund og Sametinget. I november fikk vi imidlertid beskjed om at Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder vedtaket om tildeling av driftskonsesjon. Klagene ble avvist.

Det betyr at departementet har gjort en ny vurdering opp mot bestemmelsene i mineralloven og deretter gitt en anbefaling som har blitt diskutert og besluttet i statsråd. Nussir kan også slå seg til ro med at vedtaket ikke kan påklages. Det er endelig.

En større ressurs

Nye boringer utenfor den kjente forekomsten indikerer at det er mye mer kobber inne i Repparfjord-fjellene enn man tidligere har antatt (geo365.no: «Han fant malmen»).

– Dette kom fullstendig overraskende på oss. Det var malm overalt, så vår opprinnelig teori om malmforekomsten nærmere fjorden viser seg å være gal, forteller Rushfeldt.

Motivasjonen for boringene kom fra den pågående mulighetsstudien der det foreslås å flytte det planlagte tunnelinnslaget, og vi hadde lite kunnskap om dette området på forhånd.

Da snakker vi om totalt 75-80 millioner tonn kobbermalm, eller – med et snitt på 1,2 prosent – én million tonn rent kobber (geo365.no: «Drømmer om 100 millioner tonn malm»). Salgsverdien tilsvarer anslagsvis femti milliarder kroner med dagens kobberpris (geo365.no: «Sår tvil om kobbergruve»).

Ikke bekymret

Rushfeldt mener lokalbefolkningen er positiv til den planlagte kobbergruven. Selvsagt er det motkrefter, det er han fullstendig klar over, men de skremmer ikke.

– De har vært verbalt aggressive. Utsagnene har vært ganske voldsomme. Dette er likevel ikke unikt for dette gruve prosjektet. Vi vet at all ny gruvedrift er gjenstand for motstand, og vi må bare ta det som det kommer. Derfor er vi heller ikke bekymret, avslutter Øystein Rushfeldt.

Nå er det alvor. Det meste er på plass, ressursen vokser og den endelige driftstillatelsen foreligger. Bare finansieringen gjenstår før den tradisjonsrike næringen tar steget inn i en ny tid.

X