Indikerer oppstart i første halvdel 2021Kjerner fra Nussir-forekomsten i Repparfjord. Foto: Halfdan Carstens

Indikerer oppstart i første halvdel 2021

Leonhard Nilsen og Sønner tror Nussir-gruven ved Repparfjorden kan starte utvinning av kobbermalm om om lag et halvt år.

Det har vært en travel periode for gruveselskapet Nussir ASA. I august meddelte direktøren at selskapet har inngått en avtale med den tyske kobberprodusenten Aurubis om salg av all kobberkonsentrat fra Nussir-gruven ved Repparfjorden utenfor Hammerfest i ti år fremover.

Kort tid etter ble det klart at Nussir hadde valgt Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) som entreprenør for utbygging og drift av gruven. Kontraktsverdien er anslått til ca. fire milliarder kroner, og kan være den største gruvekontrakten i norsk historie.

Tidlig i november meldte Nussir om en rettet emisjon som bringer 80 millioner friske kroner inn til selskapet. Kapitalen skal gå til oppstart av innledende arbeid og utbygging, og kan også bidra til å utløse elektrifiseringsstøtte fra det statlige foretaket ENOVA på inntil 165 millioner kroner. LNS deltok i emisjonen.

– Vi ser for oss en oppstart i løpet av første halvdel av 2021. På et prosjekt som dette er man nødt til å først bygge tuneller for å komme inn i fjellet der kobbermalmen ligger. Det er denne jobben vi går i gang med i første omgang. Det er først når man har kommet inn dit at man kan begynne å hente kobber ut av fjellet. Vi i LNS er klare, og vi er godt etablert innenfor gruvedrift allerede, sier Jonas Tetlie, administrerende direktør i LNS, til nettavisen highnorthnews.com.

Tetlie forteller at LNS har stor tro på Nussir og folkene bak, og også på den fremtidige utviklingen av kobberprisen.

– Vi er meget glade for at vi har fått til denne avtalen. Vi er veldig imponerte over ståpåviljen som Nussir, og spesielt Øystein Rushfeldt, har vist. Vi tror dette er et prosjekt som vil passe oss i LNS godt. Vi har lang erfaring med både tunneler og gruvedrift i landsdelen, sier LNS-direktøren videre til nettavisen.

Nussir har som målsetning å bli verdens første helelektriske gruve helt uten CO2-utslipp.

Ifølge Tetlie er LNS og Nussir i dialog med flere leverandører av elektriske gravemaskiner.

– Jeg anser ikke støtte fra ENOVA som en forutsetning for å komme i gang. Dette skal etterhvert bli en helelektrisk gruve, og det er også en medvirkende årsak til at vi synes dette er et spennende prosjekt. For oss blir dette et pionérprosjekt.

Nussir ble tildelt driftskonsesjon i 2019 etter mange års arbeid med utredninger, diskusjoner og ressurskartlegging.

X