«Kalkstein i 100 år til»Også gruveindustrien har mye å strekke seg etter før de kan kalle sin virksomhet for et bidrag til en bedre og grønnere verden. Industrien må selv gjennomføre et "grønt skifte", før den kan hevde at gruvene bidrar til politikernes mål om et totalt "grønt skifte", hevder artikkelforfatteren. Foto: Halfdan Carstens

«Kalkstein i 100 år til»

Kalksteinsressursen under Eidangerfjorden utenfor Brevik kan bli råstoff for Norcem i enda mange tiår. Et treårig boreprogram skal gi svar.

«Grenland har et potensial for å ta ut kalkstein til sementproduksjon i 100 år til», skriver Telemark fylkeskommune i en høringsuttalelse til konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik, datert 19.09.2018.

For et par år siden, da Norcem feiret 100 år, var det imidlertid andre toner. Uttaket av kalkstein foregikk da på –330 meter, all steinen må fraktes opp til knuseren som ligger på +4 meter (GEO 06/2016: «100 år med sement»), og dette er selvsagt kostbart når hver tur på 3,5 km med dumperen tar 32 minutter.

– Vi nærmer oss en teknisk-økonomisk begrensning, sa gruvesjef Trond Kaasa i Norcem den gang.

Vi fikk inntrykk av at de undersjøiske operasjonene gikk mot slutten. Det var, ble det sagt, vanskelig å få god økonomi på driften. Framtiden for sementfabrikken i Brevik så ut til å bli mer og mer kalkstein fra Verdal i Nord-Trøndelag.

Nå tenker Norcem annerledes og vil drive gruvene i Brevik videre samtidig som inntaket av kalkstein fra Verdal opprettholdes på dagens nivå. Bedriften har en lang horisont som kan gå flere tiår fram i tid for gruvene under Eidangerfjorden.

– Vi har kjente geologiske ressurser i vårt konsesjonsområde for å kunne drive fram til i alle fall utløpet av konsesjonsperioden i 2040, sier Kaasa.

Norcem er nå midt inne i et tre år langt kjerneboringsprogram.

– Hensikten er å verifisere at kvaliteten er så god som vi tror og at ressursberegningene er riktige. Dette er med å sikre en fortsatt virksomhet basert på en – i norsk sammenheng – unik ressurs, sier Trond Kaasa.

Trond Kaasa er gruvesjef i Norcem og har ansvaret for de underjordiske gruvene i Brevik og dagbruddet Bjørntvedt. Foto: Halfdan Carstens

X