-Ikke skjedd noe straffbart

Bostyrer for Sydvaranger Gruve har ikke konkludert om manglende fjerning av gråberg hadde betydning for konkursen.

Det har kommet anklager fra flere hold om at Sydvaranger Gruve ikke har tatt ut nok gråberg. Advokat for bostyret, Leif Petter Madsen konstaterer at dette er et avvik fra driftsplanen.
– De har tatt ut den malmen de skal for å drive forsvarlig økonomisk, men de har ikke tatt ut like mye gråberg som driftsplanen, sier han, og tilføyer:
Det har vært uenighet mellom ledelsen i selskapet og andre om at dette har vært tilstrekkelig orientert til direktoratet. Bostyret skal videre sjekke om det har vært gjort noe straffbart, men så langt har de ikke konkrete indikasjoner på dette.
Les saken hos NRK Finnmark
Fra geo365.no
-Dette er svært alvorlig
Lovbrudd gjennom flere år
Det har kommet bud på Sydvaranger

X