Lovbrudd gjennom flere årSydvaranger Gruve har i seks år drevet på jernmalm i dagbruddene sør for Kirkenes. Lave malmpriser førte til konkursen, men dessverre har gruva vært drevet slik at det blir vanskeligere for nye interessenter å starte opp. Foto: Halfdan Carstens

Lovbrudd gjennom flere år

Sydvaranger Gruve har i flere år drevet i strid med lovverket. Direktoratet for mineralforvaltning har unnlatt å gripe inn.

Helt siden 2012, og kanskje enda tidligere, har Sydvaranger Gruve i Kirkenes bevisst unnlatt å ta ut nødvendige mengder med gråberg. Formålet har vært å – på kort sikt – redusere kostnader. Situasjonen er altså verre enn den som Øystein Rushfeldt skisserte i et intervju med geo365.no 22.11 («Dette er svært alvorlig») der han bare kunne godtgjøre at mangelfullt uttak av gråberg kun hadde foregått det siste året.
Rushfeldt påpekte at slik drift er i strid med mineralloven, og at det ikke tjener samfunnet.
– Sydvaranger Gruve har med en slik driftsmetode rett og slett drevet for kreditorenes regning, og også i strid med driftskonsesjonen. I tillegg har selskapet brutt den kontrakten de har inngått med felleskapet, noe jeg mener er sterkt kritikkverdig, sa Rushfeldt.
Da blir det ikke det spor bedre av at denne praksisen har foregått i minst tre år, kanskje enda lenger.
I tillegg har det kommet frem opplysninger om at Sydvaranger helt siden 2012 har drevet gruva uten en godkjent driftsplan. Planen de har drevet etter ble godkjent internt i bedriften, men den ble aldri sendt til Direktoratet for mineralforvaltning for behandling.
Dette bildet ser enda verre ut i lys av at den internt godkjente planen har vesentlige forskjeller fra den planen som bedriften laget i 2009, og som ble godkjent av direktoratet i 2010.
Flere bransjefolk kritiserer nå Direktoratet for mineralforvaltning for ikke å ha grepet inn overfor Sydvaranger. De spør hvorfor bedriften har fått lov til å holde på slik de har gjort.
– Alt i alt ser jeg på dette som svært alvorlig, både i forhold til hvordan ressursene har blitt forvaltet, og at en så stor bedrift har tillatt seg å drive slik, sa Rushfeldt til geo365.no.
Dette kommer på toppen av raset i Storsleppa våren 2014 der underkutting av foten til Storsleppa resulterte i en kileutglidning som blokkerte tilgangen til betydelige malmkvanta. Dette forholdet gjør det bare enda verre for ev nye drivere å komme i gang.
Vi skimter konturene av en norsk gruveskandale. Aktørene består av et utenlandsk gruveselskap som ser ut til å mangle både kompetanse og respekt for det norske lovverket, og Direktoratet for mineralforvaltning som ikke har grepet inn på tidspunkter da loven ble brutt.
I tider hvor mineralbransjen er ekstremt avhengig av goodwill i det norske samfunnet for å få lov til å starte opp nye gruver, er saken med Sydvaranger Gruve særdeles uheldig. Derfor er det mange bransjefolk som ønsker en forklaring fra Direktoratet for mineralforvaltning.

X