Kinkig strid om mineralrettigheter

Kinkig strid om mineralrettigheter

Gjennom snart 15 år har Nordic Mining jobbet med å utvikle forekomsten i Engebøfjellet. Så kom det en ny aktør på banen som kompliserer bildet.

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

Med ett er det to norske gruveselskaper som ønsker å drive på den samme forekomsten på Engebøfjellet i Sunnfjord kommune i Vestland fylke. Det medfører nødvendigvis en del komplikasjoner, og tvisten som har oppstått ender nå i rettsalen.

Kun granat

Arctic Mineral Resources (AMR) ønsker å starte gruvedrift på granat, et mineral med unike egenskaper for sandblåsing og vannjetskjæring, og har inngått avtale med åtte grunneiere på vestsiden av Engebøfjellet.

Iht. mineralloven er granat et industrimineral og tilhører derfor grunneier.

Men forekomsten i Engebøfjellet inneholder også rutil som iht. mineralloven er klassifisert som «statens mineraler». Disse omfatter alle metaller med egenvekt 5 gram/cm3 eller mer, samt enkelte lettere metaller slik som titan og malmer av disse (rutil, TiO2).

AMRs grunneieravtale omfatter derfor ikke mineralet rutil. De rettighetene er det Nordic Rutile som sitter på.

Engebøfjellet ligger på nordsiden av Førdefjorden rett vest for tettstedet Naustdal. Foto: Halfdan Carstens

Både granat og rutil

Vanskelighetene oppstår fordi Nordic Mining allerede har fått driftstillatelse på mineralene granat og rutil (geo365.no: «Driftslisens sikret for Engebø»), der rutil har et bredt bruksområde, og spesielt som fargepigment.

Selskapet er i full gang med planleggingen av en ny gruve, og i januar i fjor la selskapet fram et Definitive Feasibility Study (geo365.no: «Det endelig beviset»). Om ikke lenge vil en oppdatert versjon av dette foreligge.

Tidligere (2018) har Nordic Rutile inngått avtale med tre grunneiere på østsiden av fjellet hvor de planlegger dagbrudd (geo365.no: «Enige med grunneierne»). Det fremgår av Direktoratet for mineralforvaltnings kart at Nordic Mining har utvinningsrettigheter for rutil for hele forekomsten på Engebøfjellet.

Har åpnet for samarbeid

– Dette er et fastsettelsessøksmål, sier Tore Viana-Rønningen, daglig leder i AMR.

– Det vil si at vi ønsker å få avgjort det privatrettslige spørsmålet om hvem som har rett til å bryte og utvinne granat på eiendommene hvor AMR har avtale med grunneier. En tildeling av driftskonsesjon innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold, og det er det vi nå ønsker å få fastsatt.

Viana-Rønningen fremholder at selskapet er 110 prosent engasjert i å etablere drift med granat som hovedprodukt, og påpeker samtidig at granat – slik AMR vurderer det – er det bærende elementet i forekomsten og utgjør rundt 80 prosent av mineralverdiene i fjellet.

– Vi anser dette som en soleklar sak. Noe annet ville medføre at grunneierne, og de som har avtale med disse, ville blitt frastjålet milliarder av kroner, sier Viana-Rønningen.

AMR gjennomførte i fjor prøveboring på eiendommene i Vevring og har allerede gjennomført produksjonsforsøk i pilotskala basert på det innsamlede materialet. Selskapet planlegger å publisere en foreløpig mulighetsstudie for sitt prosjekt i løpet av våren.

Viana-Rønningen hevder at med full utnyttelse av granat er det mer enn nok ressurser for at to aktører skal kunne utvinne mineraler side-om-side i flere generasjoner, om enn på hver sin side av fjellet.

– Det er fullt mulig å drive to operasjoner samtidig, slår han fast.

AMR planlegger å utnytte ledig kapasitet for oppredning av rutil halvfabrikat globalt, slik andre granatprodusenter også gjør. Han forteller videre at AMR allerede har en kjøper av all granat større enn slamfraksjon. AMR har også avtale om avtak av avgang de første årene, og interessenter for kjøp eller distribusjon av både rutil halvfabrikat og pukk.

AMR har tidligere åpnet for å avhende sitt rutil halvfabrikat til Nordic Rutile, men har forstått det slik at det vil være vanskelig å tilpasse deres oppredning for å ta imot og utnytte dette.

Ekspropriering er verste utfall

Ivar S. Fossum, adm. direktør i Nordic Mining, ser ikke noe dramatikk i den situasjonen som har oppstått.

– Vi har de nødvendige tillatelser og rettigheter for det pågående utviklingsarbeidet for prosjektet, og driftskonsesjonen er godkjent, påpeker Fossum.

Konsesjonen ble sist stadfestet i november uten at noen av høringsuttalelsene påvirket resultatet, og Nordic Minings prosjekt påvirkes derfor ikke av AMRs initiativ, legger han til.

Han påpeker at AMR ikke har noen bergrettigheter, annet enn fra grunneier når det gjelder granat, og ser verken noen logikk eller berettigelse i søksmålet, «men det er lov å saksøke».

I Nordic Mining sin plan hører det med at selskapet skal etablere avtaler med grunneierne for tilgang til mineralforekomstene på Engebøfjellet.

– Vårt ønske er rimelige avtaler med grunneierne. Hvis det ikke er mulig, kan Nordic Mining foreta ekspropriering av arealer og rettigheter, sier Fossum.

Fossum er ikke positivt innstilt til et samarbeid med AMR.

– Nordic Mining har godkjent reguleringsplan, godkjent utslippstillatelse og godkjent driftskonsesjon for hele forekomsten på Engebø. Vi har utviklet prosjektet gjennom en periode på 14 år. Det burde finnes mange andre mineralforekomster i Norge som AMR og vårt tidligere styremedlem kan gripe fatt i, avslutter Ivar S. Fossum.

Store verdier

Det er interessant å registrere at to aktører viser interesse for samme forekomst, og det i et land hvor det bare er to andre malmgruveprosjekter under oppseiling (Nussir i Finnmark og Sydvaranger i Kirkenes). Vi må derfor kunne slutte at verdiene i Engebøfjellet kan være formidable. Noe Nordic Mining har vist med sin Definitive Feasibilty Study, og som etter alt å dømme vil bli bekreftet når selskapet om ikke lenge kommer med en oppdatert versjon av denne.

 

X