Legger seg paddeflatAftenpostens oppslag søndag 27. mai går over to sider og viser det fantastiske dyrelivet vi finner i norske fjorder. Men det har ingenting med deponeringen av avgangsmasser på flere hundre meters dyp i Førdefjorden å gjøre. Journalisten og miljøaktivisten Ole Mathismoen har i ettertid innrømmet at han har store hull i sin naturkunnskap. Like fullt brukes bildene aktivt i kampen mot gruvedrift i Engebøfjellet.

Legger seg paddeflat

Ola Mathismoen i Aftenposten har fått skarp kritikk for sin artikkel om sjødeponi i Førdefjorden. Nå gjør han full retrett.

I et tosiders oppslag i Aftenposten søndag 29. mai 2106 ga journalist Ole Mathismoen i Aftenposten inntrykk av at det fargerike plante- og dyrelivet på noen få titallsmeters dyp i Førdefjorden ville bli fullstendig ødelagt av deponering av avgangsmasser fra den planlagte rutilgruven i Engebøfjellet.

Det han unnlot å skrive var at deponeringen skal skje på 2-300 meters dyp, og at det der er en mye fattigere flora og fauna enn høyere oppe i vannmassene. En rask telefon til Nordic Mining ville ha avklart dette faktum umiddelbart.

«Beklageligvis tok jeg ikke kontakt med Nordic Mining før bildene ble publisert, og fikk dermed ikke med deres syn på saken. Det var en tabbe,» skriver Mathismoen selv i en artikkel i Aftenposten 6. juni.

Tabbe? Tja. Det passet veil ikke miljøaktivisten å undersøke nærmere det som for ham var en god sak. «Never check a good story», heter det jo som kjent i journalistbransjen. Vi kjenner ikke PFU-reglene, men vi lurer på om saken hører hjemme der.

En helt annen sak er at Mathismoen burde visst bedre etter å ha skrevet om miljø i Aftenposten i mange år.

Fredag 25.mai la Mathismoen ut en rekke bilder fra Førdefjorden i bloggen han kaller «Oles klode». Budskapet der var det samme som i artikkelen i Aftenposten. Nå har han endret ordlyden i innledningen slik at leserne skal forstå at bildene ikke har noe med deponiet å gjøre. Men vinklingen har han beholdt. Han bruker spektakulære bilder fra en del av verden som ikke vil bli påvirket av deponeringen til å så tvil om berettigelsen av sjødeponi. Det er ingen tvil om hva slags agenda han har, og det er mildt sagt sjokkerende at Aftenposten lar ham holde på slik. Bloggen hans og artikkelen i avisen hører bedre hjemme på Natur & Ungdom sine sider.

Lengre ned i artikkelen har han heller ikke endret ordlyden på en slik måte at den yter Nordic Mining rettferdighet. Mens verken Ivar Fossum i Nordic Mining eller Thomas Addison i Rutile Mining blir sitert, får Anne-Line Thingnes Førsund i den lokale Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe bred plass.

Kort sagt: Elendig journalistikk fra Ole Mathismoen. Aftenposten levnes liten ære.

HALFDAN CARSTENS

Sjøbilder skapte harme.
Les også:
«Skuffende miljøpropaganda»
«Spekulative bilder»

X