Motstand eller vekkelsesmøte?Det planlagte sjødeponiet i Førdefjorden vil kun dekke fem prosent av bunnarealet den dagen deponeringen opphører, og det er ikke lagt frem på dokumentasjon på at livet i fjorden tar noen skade pga. deponeringe, blant annet fordi det ikke vil bli brukt giftie kjemikalier. Kilde: nordicmining.com Foto: Nordic Mining

Motstand eller vekkelsesmøte?

«Fleire hundre tilskodarar var laurdag samla i Vevring, blant anna for å høyre kva politikarane hadde å seie om det planlagde fjorddeponiet i Førdefjorden,» skrev NRK Sogn og Fjordane.
Vevring ligger på nordsiden av Engebøfjellet og inntil Førdefjorden. Journalisten fra NRK meldte om «knallhard motstand», og at «forkjemparane for fjorddeponi i Førdefjorden fekk køyrt seg under den politiske debatten».
Det var Natur og Ungdom som stod bak sommerleiren i slutten av juli. Organisasjonen selv karakteriserte den som en folkefest.
En annen måte å vinkle saken på kunne vært at «… bare noen få hundre møtte frem for å høre partilederne debattere deponering av gråstein». Altså bare noen få hundre, og det til tross for at hele tre partiledere stilte opp (Venstre, SV og MDG). Samt en rekke lokal- og reigonalpolitikere.
Men fagfolk var ikke med i debatten om det er forsvarlig å deponere avfallsstoffene fra den planlagte gruva i et sjødeponi. Foredragsrekken i forkant av debatten – kalt «fagseminar» – hadde heller ingen innlegg av tilhengere av gruvedrift og deponering. Betegnelsen «fagseminar» var nok derfor noe uriktig.
Det er derfor naturlig å spørre om dette egentlig var et vekkelsesmøte for motstandere av gruvedrift i Engebøfjellet. I alle fall er det ingenting som tyder på at arrangøren ønsket bred folkeopplysning. Det holdt lenge med «folkefest».
NRKs referat bærer preg av at saklighetsnivået ikke var på topp hele tiden: «… Frank Willy Djuvik (Frp) vart bua på i sitt første innlegg, noko som fort vart slått ned på av debattleiarane.». Trine Skei Grande – som påkalte «høy stemning» – uttalte at deponering i sjø er så «… forhistorisk at det må berre stoppast». Kanskje ikke helt korrekt fremstilt, etter som vi har en rekke sjødeponi langs kysten som det ikke klages på.
At en mengde fagfolk går god for det planlagte deponiet er heller ikke av interesse for verken Grande eller de andre partilederne som markerte sin motstand på sommerleiren. Se «Sjødeponi mest miljøvennlig», «Trygg lagring av stein» og «Motivert av teknologi».

X