Norge må kartlegges! Anita Helene Hall er generalsekretær i Norsk Bergforening. Foto. Halfdan Carstens

Norge må kartlegges!

Bransjeforeningen Norsk Bergindustri ønsker større innsats for å kartlegge landets mineralressurser.

Bransjeforeningen Norsk Bergindustri ønsker større innsats for å kartlegge landets mineralressurser.

– Vi må sluttføre kartleggingen av hvilke ressurser som faktisk ligger i den norske berggrunnen, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, til nrk.no.

Utspillet kommer som et resultat av kravet om et grønt skifte krever metaller i stadig større mengder. I tillegg vil de tre planlagte batterifabrikkene på norsk jord kreve både strøm og metaller som ikke utvinnes i Norge.

Utfordringen er at 30 – for EU – kritiske råstoffer for det meste utvinnes utenfor Europa.

geo365.no: 30 kritiske råstoffer

– Vi har gjort oss altfor avhengige av andre land og verdensdeler som Kina, Afrika, Sør-Amerika og andre steder, som kanskje har helt andre forhold enn det vi liker å sammenligne oss med når det gjelder menneskerettigheter, miljø og etikk.

Gir smuler

Regjeringen sier seg enig i at mineraler er viktige for det grønne skiftet og at vi i fremtiden trenger en sterk bergindustri.

– Det er viktig at vi har en kompetent mineralnæring, som kan dekke deler av det behovet vi selv og verden har, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til nrk.no.

I NRKs artikkel refereres det til at Norges geologiske undersøkelse siden 2019 har  fått ti millioner kroner ekstra årlig. Dette skal angivelig øke den geologiske kartleggingen av mineralressurser i Norge.

Men ti millioner er nærmest som en vits å regne. Bevilgningene til å lete etter dyphavsmineraler i fjor og i år er betydelig større (geo365.no: «Storsatsing på dypt vann«).

Det må derfor være lov å spørre om regjeringen virkelig mener alvor. Eller om troen på en framtidig norsk mineralindustri bare er tomt prat. 

«Satsingen på dyphavsmineraler er fullt ut forståelig, men det er vanskelig å forstå hvorfor denne regjeringen ikke er mer interessert i mineralleting på land. Vi må jo tro at forekomster på land kan komme raskere i produksjon enn forekomster til havs.»

Det har gått mer enn ti år siden næringsmininister Trond Giske sørget for et løft for mineralletingen gjennom en bevilgning på 100 millioner kroner over fire år (geo365.no: «Til lykke med pængan«.

Det er noe slikt vi nå trenger. Og enda litt til.

X