På investorjakt

Sydvaranger håper å få på plass driftskonsesjon neste år og leter nå etter partnere med penger.

Tschudigruppen jobber nå aktivt med å sikre finansiering samtidig med at de ferdigstiller søknaden om driftskonsesjon.

Styrelederen i Sydvaranger, Peter Steiness Larsen – som også er finansdirektør i Tschudi Shipping – sier til High North News at arbeidet med driftssøknaden kanskje er blitt mer omfattende enn man trodde da Tschudi overtok konkursboet i fjor.
-Direktoratet for mineralforvaltning forlanger en komplett plan og utredning for hele gruvens mulig driftstid – hele gruven liv, for å si det slik, og denne rapporten har vi akkurat fått laget ferdig.
Larsen håper at arbeidet med søknaden vil være ferdig ved årsskiftet. Tschudigruppen ønsker å komme igang med produksjonen i Sydvaranger så raskt som mulig, ikke minst for å holde på kompetansen som ennå finnes i Sør-Varanger.
Prisen på jernmalmen fra Kirkenes er konkurransedyktig understreker Larsen, ettersom den inneholder 68% jernmalm.
Målet er å oppnå fullskala drift så snart det er mulig å få til. De forventer at en driftskonsesjon kan foreligge så tidlig som i løpet av 2. kvartal 2018 – om alt går på skinner.

Les hele saken på hnn.com

X