Sametinget trenerer prosessenSametingsrådet mener den planlagte kobbergruven i Repparfjorden vil legge reindriften i ruiner. "De samfunnsmessige fordelene av tiltaket står ikke proporsjonalt i forhold til den fortrengning av eksisterende næringer og andre potensielle bærekraftige næringer," skiver rådet i sin saksfremstilling. Foto: Halfdan Carstens

Sametinget trenerer prosessen

Nyvalgt stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt vil endre finnmarksloven. Han mener Sametinget trenerer Nussirs søknad om driftskonsesjon for kobber i Kvalsund.

Selv om FeFo med knappest mulig uttalte seg positivt til gruvedrift ved Repparfjorden i Vest-Finnmark blir det nye runder i Sametinget og sannsynligvis videre til justisdepartementet før saken sannsynligvis havner på regjeringens bord.
– At sametinget skal ha en høringsmulighet og en drøftingsmulighet det er bra, men jeg føler i mange tilfeller at det blir omkamp på omkamp. De bruker tid på å uthale prosjekter. Dette er ren trenering, sier Bengt Rune Strifeldt i Frp til NRK.
Les hele saken på nrk.no

..

X